Søren Espersen: Kun statsborgerskab til folk med dansk blod - ifølge avisen Information der igen har det fra artiklen 'Det hvite Danmark' i den norske avis Verdens Gang

  Rabbi Uzi Rivlin -Sex offender New Jersey
  Søren Espersen

Langt om længe et helt igennem fornuftigt udgangspunkt. Hurra! Blodets bånd er det allermest udbredte og logiske kriterium blandt folkeslag i hele verden når det kommer til at definere et folk.

Men glæden over den pludselige fornuft var hurtigt forduftet.

Den utroværdige venstrefløjsavis Information havde angiveligt citeret fra en artikel i den norske avis VG (Verdens Gang), og forvansket Søren Espersens udsagn, der som han selv rapporterer, lød på at kun folk med mindst én forældre som har dansk statsborgerskab i forvejen, skal kunne blive danske statsborgere. Søren Espersen henviser i den forbindelse til praksis i USA.

Ren nazistisk tankegang

"Jeg kunne aldrig nogensinde få de ord i min mund at tale om 'dansk blod'. Sådan snak er ren nazistisk tankegang og sprogbrug, og det er forfærdeligt, at Information vil synke så dybt, at de lægger sådanne ord i min mund," siger Søren Espersen, der ifølge Jyllands Posten er 'rasende' over Informations forvanskning af hans udsagn.

Og her har vi så den sædvanlige hykler Søren Espersen igen. For det med 'blodets bånd' er jo officiel politik i det land, som Søren Espersen har for vane fanatisk at forsvare mod ethvert angreb på dets politik eller moral, nemlig Israel.

Vil Søren Espersen stå ved sin udtalelse i Jyllands-Posten, så må han jo nødvendigvis vedgå at Israel styres af nazistisk politik, for landet uddeler nemlig som hovedregel udelukkende statsborgerskaber til fremmede, hvis de kan dokumentere mindst én jødisk forfader/moder.

Her fra Wikipedia:

Lov om Tilbagevenden [Law of Return] definerer at alle Jøder der er i besiddelse af et Oleh-certifikat kan blive israelske statsborgere, og kan indvandre til Israel. Et sådant certifikat ville næsten automatisk give sådanne personer israelsk statsborgerskab ved ankomst i Israel, hvis de skulle ønske det.

I 1970'erne blev 'Lov om Tilbagevenden' udvidet til også at omfatte at en Jødes ægtefælle, en Jødes børn og deres ægtefæller også falder ind under 'Lov om Tilbagevenden', og vil kunne få et Oleh-certifikat, forudsat at Jøden på hvis forlangende de ansøger om certificeringen ikke frivilligt praktiserer en anden religion end Judaismen, mens hun eller han dog godt må være en ikke-religiøs Jøde.

 
Tzipi Hotovely - Likud - Racespørgsmål
 
   
  ADL- Diversity is our strength
  Diversitet er vores styrke - ADL
  Plakat fra den zionistiske kamporganisation ADL of B'nai Brith beregnet for Goyim (kvæg - ikke-jøder) i USA og Europa. Er der mon nogen der snart fatter hvad det er der ligger bag slagordene? Diversitet er VORES styrke. Så snart de jødiske indvandrere i de europæiske samfund fik magt, har de forsøgt at underminere den etniske og kulturelle homogenitet i værtslandene for at styrke deres egen position, for at kunne dyrke deres del og hersk politik, der allerede gjorde sig gældende i tiden rund Maurernes besættelse af Spanien. I dag arbejder de store jødiske organisationer, World Jewish Congress, ADL of B'nai Brith, Simon Wiesenthal Centeret etc. for mere indvandring til de hvides hjemlande. Samtidigt støtter de projekter mod blandede ægteskaber hvor Jøder er involveret. Det lyder faktisk lidt som Søren Espersen.
   
  Deborah Lipstadt (Zionist) : 'Vi ved hvad vi kæmper imod; antisemitisme, assimilation, blandede ægteskaber, Israel-bashing.'
Abe Foxman ADL, Zionist ('diversity is our strength'): 'Intermarriage is growing. A lot of it is ignorance. The next generation of Jewish kids on campus, if we don't invest in them, will find themselves with another problem. Foxman beklager også at 'kun' 29% af amerikanske Jøder går i jødiske skoler og yeshivaer. Ligeledes mener han der skal investeres i speciale programmer så Jøder kan blive opdraget i den rette zionistiske ånd: 'Hvis du sender 100 børn her vil en tredjedel være Zionister til evig tid. Det er en temmelig god investering for $5.000.'
 
  På en plakat fra den israelske regerings annonce-kampagne i USA kan man læse: 'Assimilation og tabt for os'
 

Uforskammer bedrageri:
Det lykkes for den jødiske Chabad Lubavich sekt at få placeret kæmpe jødiske 'menoraher' i alverdens vestlige hovedstæder (ofte som kunkurrence til juletræer og kristne kors) i anledning af Hannukah-festen der fejres omkring samtidigt med Julen (i år
11-19 december). Hannukah-festen og menorahen promoveres af den dybt racistiske organisation som et 'symbol på fred og fordragelighed' [multikultur], mens den for jøderne faktisk betyder det stik modsatte:

Menoraen symboliserer hvad den jødiske religion kalder lysfesten, og er et mindesmærke for jødernes militære sejr over grækerne og generobringen af det jødiske tempel, hvilket nu fejres som den jødiske helligdag Hanukka.

I den jødiske religion ser man Hanukkas betydning som mindedag for den jødiske modstand mod truslen fra blandede ægteskaber og assimilation. I stedet for at forfølge Jøder, blev de accepteret af Grækerne der tillod dem at assimilere og derfor begyndte rabbinerne en krig og massakrerede dem.

Hanuka er vaccination mod blandede ægteskaber og bliver i den jødiske religion brugt som lektie mod blandede ægteskaber mellem Jøder og Kristne.

   
 
  'Blut und Boden' - Erich Erler (1942)
   
 

Søren Espersen: 'Den største af min barndoms og ungdoms store idoler var dog den amerikanske borgerrettigheds-forkæmper, Martin Luther-King, som så skammeligt måtte betale med sit liv for sine holdninger, for sin væremåde - for sine vidunderlige taler, som efter alle disse år stadigt står mejslet ind i mit sind.' Kommentar: Ja det er der ikke noget at sige til. Disse taler blev nemlig skrevet af den alkoholiserede kvindebedårer og sadistiske luderkarls jødiske bagmænd, der stod bag den såkaldte 'sorte' borgerrettigheds-bevægelse', lige som de stod bag den terrordømte Nelson Mandelas ANC. Søren Espersens socialistiske modstykke, den jødiske Zionist David Miliband fra England, som har familie blandt de notorisk racistiske bosættere i de israelskbesatte palæstinensiske områder, lige som Espersen, var oven i købet så begejstret for denne jødisk ledede bevægelse, at han for nyligt forsvarede denne bevægelses terrorisme. JP Blogs - Søren Espersen - Suset fra Himmerland 11 juni 2012 - Lad os slå hårdt ned på den forbandede racisme

Espersens elskede Jødestat Israel giver økonomisk støtte til racistisk kampagne mod blandede ægteskaber i USA!

Selv om loven således er udvidet personer som ikke har direkte fysisk slægtskab med en certificeret Jøde er omfattet, er det soleklart, at det bærende princip er blodslægskab, et slægtskab der blandt troende Jøder i øvrigt kun omfatter direkte efterkommere i den kvindelige linje. Se i øvrigt højre kolonne hernede om israelsk regeringsstøtte til plakater der ophænges i bl.a. metrostationer i USA, hvor Jøder advares mod blandede ægteskaber, og Likud-parlammentsmedlemmet Tzipi Hotovely siger at de unge skal opdrages bedre for at forebygge blandede ægteskaber.

Denne lov og politik, svarer jo i både teori og praksis ganske til den Nazistiske opfattelse om hvem der er Arier, selv om der selvfølgelig er mange forskelle hvad angår detaljerne.

Lige som Israelerne, var Nationalsocialisterne praktisk indstillet, og var parate til at godtage undtagelser og særregler, når det passede i deres kram.

De tyske Nationalsocialister var ikke mere fundamentalistiske og fanatiske i deres anvendelse af de underliggende genetisk baserede principper, end at de glædeligt optog folk med jødisk blod i deres rækker, og en del topnazister havde således også jødisk blod.

'Jeg bestemmer hvem der er Jøde', skulle Hermann Göring en gang havde sagt, i anledning af en kontrovers om optagelse af én eller anden protegé, eller et familiemedlem til en højtstående Nationalsocialist i det tyske folkefællesskab.

Også der nuværende Tyskland, håndterer slægtskab som kriterium for tilbagevenden af de såkaldte Ost Deutschen, ikke at forveksle med beboerne fra det tidligere DDR, men folk med tyske aner der befinder sig i Rusland og andre dele af Østeuropa, som f.eks., de såkaldte 'Rusland Deutschen', 'Volks Deutschen', og den gruppe der betegnes som 'Heimatvertriebenen'. Reglerne er indviklede; her er en oversigt.

Dog står det klart, at slægtskab med en person (uden at have den tyske nationalitet) som de tyske myndigheder anerkender som Tysker, giver adgang til statsborgerskab og bosættelse i Bundesrepublikken.

For ikke ret mange årtier siden gjald i Danmark, at et barn med dansk far automatisk fik dansk statsborgerskab.

Blodslægtskab, tradition, videnskab, logik

Blodslægtskab er som tidligere bemærket, det mest udbredte, anerkendte og såre logiske kriterium ved afgrænsning af folkelige fællesskaber (et 'fællesskab' er i øvrigt per definition en afgrænsning!)

Dette princip finder anvendelse i dyreverden, biologien, evolutionen og Darwinismen, kongehuse, lokale eliter (adel), i arveretten, og er som eksemplificeret med det israelske og tyske eksempel ovenover, officiel politik i mange nationer verden over.

Nationalkonservatives dyrkelse af Frankfurterskolen-Light

Princippet er blevet praktiseret i forskellige variationer i årtusinder, og egentlig ret uomstridt; noget de fleste mennesker kan forholde sig til, og noget som er langt mere væsentligt end de ekkoer fra Frankfurterskolens luftige teorier om at det er abstrakte idealer som 'lighed', 'demokrati', forholdet til 'menneskerettighederne', 'accept af homoseksualitet' og lignende som nutidens førende teoretikere med 'Nationalkonservative', nationaltsindede / antimuslimske tendenser fremfører.

Igen og igen bliver de mest åbenlyse sandheder nedgjort og afskrevet som 'nazistiske' eller 'racistiske', selv af mennesker som burde vide bedre, som Søren Espersen, Morten Uhrskov Jensen, Lars Hedegaard, Mikael Jalving, Thilo Sarrazin, Søren Krarup, og resten af galleriet af toneangivende debattører indenfor de nationaltsindede politiske strømninger.

Det på trods af de stadig mere klare udmeldinger fra videnskaben om at arvelige faktorer spiller en enorm rolle ved enormt mange aspekter af vores tilværelse, derunder intelligens.

Siden i det mindste nogle af de nævnte og ikke-nævnte personer kunne formodes at være i besiddelse af en vis portion viden, intelligens og sund fornuft, kan den eneste grund til at de er med til at opretholde dette tabu, som frygt eller strategisk tænkning.

Men det er netop tabuer som dette, der gør at hele kampen mod de os påduttede revolutionære omvæltninger, det stille folkedrab, masseudskiftningen af befolkningen ser så håbløst ud.

Den ene løgn eller benægtelse afføder den næste, og jo længere man bevæger sig fra traditionelle, sunde, naturgivne og særdeles logiske udgangspunkter, desto mere bevæger man sig intellektuelt og moralsk set på gyngende grund, og bliver forført til at spille på modstandernes banehalvdel. Netop det sidste var en fyr som Tøger Seidenfaden en mester i at udnytte, og hans efterfølger; Bo Lidegaard prøver at gøre ham kunsten efter.

  • Hash fører ikke til heroin,
  • Indvandringsmodstand fører ikke til Breivik,
  • Anerkendelse af bærende principper angående genetiske aspekter af vores identitet og samfund fører ikke til gaskamre og folkemord
  • Anerkendelse af værdien af vores genetiske, fysiske arv, og blodslægtskab er ikke Nazisme.

Og det er her Søren Espersen optræder som Judas

Når det gælder Danmark og Danskerne tør han ikke stå ved, eller benægter betydningen af blodslægtskab; et princip der i høj grad har været med til at fostre det danske folk og den danske nation, og kalder det 'nazistisk', mens han til gengæld uhæmmet forsvarer Israel, der mere end nogen andre lande har en praktisk politik der er baseret på disse principper, og endda anvender videnskabelige Dna-undersøgelser for at skelne mellem ansøgere til folkefællesskabet.

Derudover, har det danske folk endnu faktisk meget tættere og reelle blodsbånd, end det delvist kunstigt skabte 'jødiske folk', og lever og har i årtusinder levet på sit eget uomstridte territorium.

Espersens Israel-sympatier - på grund af blodslægtskab

Og hvorfor er Søren Espersen kommet dertil? Ja det er såmænd på grund af blodslægtskab. Han har giftet sig med en jødisk kvinde, og har fået børn med hende, som derfor anerkendes som jødiske af de jødiske love og traditioner, og har familie i Israel. Søren Espersen har via sine børn blodsbånd til Jøder, og føler sig derfor knyttet særligt til Israel.

Løgnen om det uvæsentlige i blodslægstskab, og forsøgene på at erstatte dette gamle tidstestede princip med Frankfurterskolen-light skal frem i lyset for enhver pris.

De biologiske principper er ikke kun enormt vigtige af intellektuelle teoretiske grunde, men også fordi det netop er dette princip der i sidste ende vil kunne finde en naturlig genklang i brede dele af befolkningen.

Unterbauch Gefühle

Det er her at intuitivt viden (af propagandister ildevarslende kaldet 'Unterbauch Gefühle'), og intellektuel forståelse går op i en højere enhed. Det er denne impuls der i sidste ende vil kunne bevæge masserne, hvilket er én af grundene til, at fremkomsten af 'etnisk bevidsthed', er det som skaber mest frygt hos de historieløse og hjernevaskede venstre- og kulturradikale ekstremister der indtil videre grundlæggende uimodsagt, sætter rammerne for diskursen i Danmark.

Kun bevidsthed kan fortrænge det mørke vi befinder os i.

Lys over alt, det er det vi vil!

 

Kilder:

Information 2 september 2011 - DF-profil: Kun statsborgerskab til folk med dansk blod (Philip Egea Flores, Marchen Neel Gjertsen) Uriasposten oplyser følgende: Marchen Neel Gjertsen er tidligere aktiv i Socialistisk Ungdomsfront, og var tilbage i 2005 kandidat for Enhedslisten i Odense.

Jyllands-Posten 3 september - Rasende Espersen afviser Information (Thomas Lund Hansen)


Relateret:

Balder Blog 24 februar 2012 - Denmark: Zionist Danish People’s Party & Antifa protest hand in hand against Zionist EDL

Hammersmeden 25 juni 2012 - Ungarsk Jobbik-politiker skaber furore ved at være ”renblodet”

JP Blogs - Søren Espersen - Suset fra Himmerland 11 juni 2012 - Lad os slå hårdt ned på den forbandede racisme

Uriaposten 3 september 2011 - Dagbladet Information til angreb på Søren Espersen – tolv dage til folketingsvalget

Balder.org 13 december 2005 - Racisme og kampen mod indvandringen

Balder Blog 6 maj 2012 - Arven: Det jødiske folks genetiske historie - Ny bog fra den jødiske arvelighedsforsker Harry Ostrer

De kulturradikales 'anti-racisme' er bygget på 'omvendt' racisme og herrefolkstanker:
Balder.org 20 december 2007 - EU Ideologien har Rødder i filosemitisk Racisme Coudenhove-Kalergi

Balder Blog 17 oktober 2009 - British National Party får uventet støtte fra jødiske kredse i racismesag (Igen viser der sig sammenfald mellem såkaldte 'racisters' og jødiske opfattelser)

Balder Blog 10 september 2010 - Israelske Chaim Noll kritiserer tyske Jøders uvidenhed - forsvar for Sarrazins jøde-gen

Balder Blog 3 september 2010 - Jødiske ledere i Tyskland: Thilo Sarrazin udbreder nazistisk race-ideologi

Balder Blog 24 november 2010 - Lene Espersen: “Det arabiske initiativ lever” | Med Dansk Folkepartis støtte; af hensyn til Israel (Søren Espersen og DFs zionistiske slagside og udsalg af principper på vejne af Israel)

Balder Blog 13 februar 2011 - Israelsk Parlamentsmedlem: Mere uddannelse for at bekæmpe blandede ægteskaber

Balder Blog 7 september 20o9 - Israel: Statsstøttet kampagne mod blandede ægteskaber rettet mod Jøder udenfor Israel

Balder Blog 3 august 2008 - Er racetænkning en nazistisk opfindelse? Tag Jødetesten!


Print Post