Professor Helmuth Nyborgs teorier synes at være mainstream i Holland - forslag om obligatorisk I.Q. test for problembørn.

Bemærk: Det er altså ikke tvangen der hentydes til som del af Nyborgs teorier!
Mere kommentar efter artiklen fra den hollandske avis

 

AMSTERDAM - Elever på skoler under et niveau der svarer til en dansk realeksamen eller 10. klasse, der er i kontakt med socialvæsenet eller politiet, bør for fremtiden være pligtige til at underkaste sig en I.Q. test, for at fastslå om de er svagt begavede.

Således adviserer Rådet for Strafferetslig Implementering og Ungdomsbeskyttelse [Raad van de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming] den hollandske regering.

I.Q. mellem 50 og 85 oftere kriminelle

Ifølge Rådet ender børn med en I.Q. mellem 50 og 85 oftere i kriminalitet, men bliver indtil nu ofte ikke genkendt som værende svagt begavet.

Testen skal administreres af politiet!

Politiet ville for fremtiden straks på politistationen skulle udsætte de unge for en I.Q. test.

Dette melder avisen NRC.

Kilde:

De Telegraaf 20 juni 2011 - IQ-test criminele jongeren


 
  Tatu Vanhanen - Limits of Democratization
   
 

Kommentar

For en god ordens skyld, jeg har ingen kendskab til om Nyborgs, eller for den sags skyld Sarrazins teser skulle have været inspiration for de hollandske eksperter. Sammenligningen er af teoretisk art.

Enestående chance

Sæt at forslaget blev vedtaget ville det være en enestående chance for i større skala at teste nogle af Helmuth Nyborgs data og forudsigelser...........

Lad mig med det samme understrege, at det heller ikke er det tvangsmæssige aspekt af behandlingen der skal stå for Professor Helmuth Nyborgs virtuelle regning, en påstand som onde tunger sikkert ville skynde sig at udbrede hvis de fik lejlighed til det, og formentlig også uden.

Lad være med at skyde budbringerne

Men dette forslag er en god anledning til at vende blikket den rigtige vej, når det gælder om at få øje på og registrere diktatoriske ideologier og udviklinger.

I stedet for at kritisere Helmuth Nyborg, Richard Lynn, James Watson, Tatu Vanhanen, og de mange andre videnskabsmænd som blot publicerer de resultater de er nået frem til gennem deres studier og undersøgelser, burde man se noget mere på hvordan vores etablerede statslige, og i foruroligend stigende grad overstatslige myndigheder, er godt i gang med at berøve os vore menneskerettigheder, selvbestemmelse, privatliv og personlig frihed.

Nu også med tvangs I.Q. test, gps-fodlænker, drugtests, og videoovervågning, og i en del lande med fængselsstraffe til folk med afvigende meninger.

Ikke flere pensions-år at handle med

Selvfølgelig lyder forslaget umiddelbart godt, og Dansk Folkeparti ville sikkert hoppe i med det samme, hvis de ellers havde haft et par pensionsår mere at studehandle om. Men da pensionsaldersgrænsen så ville nærme sig middellevealderen alt for meget, ville fadæsens konturer begynde at aftegne sig endnu klarere.

Lad det også være sagt, at de historier der lever i dele af den kulørte presse, hvilket omfatter de fleste medier i Danmark, om at 'højreekstreme bloggere' og sågar nynazister skulle labbe Nyborgs påståede foder til den indre svinehund i sig, som inspiration for en videnskabelig dække for deres 'racisme', ikke har meget på sig.

Resultaterne fra Nyborgs forskning og den fra mange andre lignende forskere er generelt lige så entydige som de er lidet overraskende eller udfordrende for fantasien. Da disse forskeres videnskabelige resultater, og peer reviewede artikler, teorier, påstande og konklusioner i en vis grad stemmer overens med diverse ildesete ideologier og grupperingers syn på menneskets som biologisk væsen, fordømmes forskerne for at komme til disse konklusioner.

Brug det, i stedet for strudsepolitik

Jeg ville snart sige; lad disse resultater og de eventuelle tiltag der kunne tænkes at hjælpe på de komplekse problemer resultere i, at vi hurtigst muligt begynder at tale åbent om de mulige konsekvenser, ikke mindst for at komme en eventuel udnyttelse til totalitære formål i forkøbet.

Vi kan ikke løbe fra virkeligheden. De moderne teorier om intelligensen og andre aspekter af den menneskelige arv, er f.eks. langt mere 'sikre', dvs. entydige, end visse grupper af klimaforskere, politikere og 'eksperters' tvivlsomme og politisk promoverede og motiverede Co2-teorier.

Dette betyder ikke at der ikke er rige muligheder for forbedring, præcisering, og diskussion om, hvis og hvordan problemerne bør angribes.

Overvågnings og diktaturstaten

Selv er jeg umiddelbart mere bekymret for en stat der i stigende grad tilraner sig hoved og halsret over sine undersåtter, end for visse sociale eller biologiske problemer der plager vores moderne samfund, selv om disse problemer også er alvorlige nok.

To veje

Indenfor løsningsmodeller i forbindelse med arvelighed, sygdom, faldende intelligens etc. mener jeg at der er to veje at gå.

Den ene er den vej hvor man søger at løse de eksisterende degenerationsproblemer der er opstået pga. manglende naturlig udvælgelse og udvælgelse af de biologisk bedst egnede [hvilket ikke behøver at være ensbetydende med den højeste intelligens!], alskens laboratorieteknikker, medicin, hormoner, in vitro inseminationer, og genmanipulation.

Den anden kunne helt eller delvist bestå i at finde måder hvorpå man ved hjælp af hensynsfulde metoder fremmer udbredelsen af f.eks. gener for sundhed, ved at stimulere antallet af børn der bliver sat i verden af forældre der er i besiddelse af disse heldige egenskaber, eller det modsatte, at søge at mindske antallet af fødte med negative biologiske egenskaber, ikke indskrænket til 'I.Q.'. Det forekommer mig i øvrigt, at fysisk sundhed i sidste ende måske vil betyde mere for vores overlevelse end nok så meget intelligens.

Hvad er man til?

Usikkert, muligvis farligt eksperimenteren med menneskelige sæd og ægceller, embryoner, medicin, hormoner, kirurgiske indgreb og sygdomsbekæmpelse, i stedet for forebyggelse?

 
  The Deliberate Dumbing down of America

Eller forsøge at opveje den manglende darwinistisk-regulerende indflydelse på udvælgelsen af vore gener via andre, og mere 'naturegne' tiltag? Vi har trods alt tusindvis af års erfaring med husdyr, med temmelig gode resultater mht. at fremme særlige egenskaber.

Intelligent og ansvarlig omgang med,- og omsorg for vores evolution i forlængelse af naturens, eller om man vil 'guddommeliges' ikke menneskeskabte metoder, som jo har ført os til hvor vi er, uanset om man vil betragte udviklingen som en mekanisk, stoflig, fysisk kædereaktion uden andre end fysiske dimensioner, eller som et produkt fra en skabende gud intelligente design.

Jeg må sige at jeg er meget skeptisk overfor ideen om at hele generationer i fremtiden vil skulle producere børn vha. alskens teknik og hjælpemidler, med som slutresultat mennesker som ikke længere vil kunne reproducere sig selv hvis elektriciteten en dag skulle svigte.

Video

Helmuth Nyborg har i øvrigt for ikke så længe siden produceret en glimrende video i fire dele hvor i han fremlægger, forklarer og tolker sine forskningsresultater.

Og for at gøre det lidt klart for de mange tykhoveder der findes, især dem fra systempressen: Jeg kunne komme med mange kommentarer til Helmuth Nyborgs forskning, og hvad man kan udlede af det, eller bruge det til, hvis jeg prioriterede emnet højt nok. Jeg ser Helmuth Nyborgs forskning som et oplæg til en tiltrængt debat; ikke som et evangelium.

Se Helmuth Nyborgs præsentation her:

Helmuth Nyborgs Videoside - Dr. Phil. Helmuth Nyborg - IQ, immigration and Europe's future (part 1-4)

Relateret:

Professor Helmuth Nyborg har oplevet at blive anklaget for videnskabelig uredelighed, fyret fra sin professorstilling og udskreget som nazist. Alt sammen pga. sin forskning. Han mener, at forskningsfriheden er ved at dø på universitetet. [..] Professorens brøde består groft sagt i, at han fastholder, at vores genetiske arv – og dermed vores intelligens – spiller en afgørende rolle for de muligheder, vi har livet igennem.
Sappho 15 juni 2011 - Slut med forskningsfriheden

Balders kommentar til Helmuth Nyborg (læserbrev til Jyllands-Posten)
Balder.org 22 december 2005 - Helmuth Nyborg og værdidebatten

Balder Blog 16 december 2010 - Denmark - Professor Helmuth Nyborg: I.Q. down because of mass immigration

Professor Helmuth Nyborg's home page - hjemmeside | Videoside

Realisten 30 maj 2011 - Européernas framtid i fokus på toppmöte i Danmark

DSFHF 4 maj 2011 - Professor Helmuth Nyborg om Vestens forfald

Occidental Observer 5 maj 2011 - Helmuth Nyborg on the Genetic Decline of Western Civilization: Denmark as a Case Study

May 2011: Article by Helmuth Nyborg in The Official Journal of the International Society for the Study of Individual Differences (ISSID) "The decay of Western civilization: Double relaxed Darwinian Selection". (pdf)

Balder.org 13 april 2007 - Official Danish Army Report: Immigrants significantly less intelligent than native Danes

Balder.org 13 april 2007 - Stanford University: Racial Groupings match genetic profiles

International diskussion om race og racens betydning

Balder.org 13 december 2005 - Racisme og kampen mod indvandringen (Hvad er racisme? Balders oplæg til diskussion om arvelighed, identifikation, etc.)

Thilo Sarrazin

Balder Blog 10 september 2010 - Israelske Chaim Noll kritiserer ledende tyske Jøders uvidenhed - forsvar for Sarrazins jøde-gen

Balder Blog 9 september 2010 - Thilo Sarrazin begejstrede publikum i Live Tv-udsendelse fra Potsdam - Hele udendelsen (video af hele Sarrazins foredrag og diskussion)

Balder Blog 3 september 2010 - Jødiske ledere i Tyskland: Thilo Sarrazin udbreder nazistisk race-ideologi

Balder Blog 11 juni 2010 - Tyskland: Thilo Sarrazin advarer mod fordummelse på grund af indvandrere

 


Print Post