'Dagen hvor den europæiske revolution for menneskerettighederne blev skudt i gang i Madrid'

  EU knebelgesetz 2007
  Luk tankeforbryder Gulags i Europa

Den 3. juni 2011 besluttede den spanske Højesteret i Madrid, at udbredelse af nationalsocialistisk ideologi, og det at propagandere for ikke statsautoriserede meninger vedrørende det såkaldte 'holocaust', ikke længere er strafbart.

Selv hvis holocaust-revisionisme finder sted i direkte sammenhæng med propaganda for nationalsocialistisk ideologi, er dette ikke længere ulovligt.

Den øverste dommer Dr. Adolfo Prego, definerede det juridiske grundlag meget klart: 'Det er ikke forbudt at være fortaler for en ideologi, uanset hvilken ideologi det drejer sig om.'

Selv smagsløse ytringer ikke strafbare

For at sætte en stopper for forfølgelse efter tysk model, er selv smagsløse ytringer som 'Tyskerne havde masser af grunde til at brænde Jøderne,' eller 'hvorfor brændte man ikke Jøderne levende sammen med de døde?', eller 'negre befinder sig kulturelt og socialt nederste på menneskehedens rangstige' ikke længere strafbare.

Dommer Dr. Adolfo Prego føler afsky over slige udtalelser, men han anser dem ikke for at være strafbare, fordi der ellers ville være lukket op for mange smutveje til vilkårlig forfølgelse af andres meninger. Selvfølgelig er sådanne udtalelser kun legale så længe de ikke opfordrer til vold.

Historisk dom i europæisk sammenhæng

Denne beslutning fra den øverste domstol i Madrid, vil måske en gang i fremtiden gå ind i de historiske annaler, som begyndelsen på den europæiske menneskerettigheds-revolution.

Med denne afgørelse blev dommene fra Landsretten i Barcelona i 2009 mod Ramón Bau, Óscar Panadero, Carlos García og Juan Antonio Llopart erklæret ugyldige.

Ramón Bau var formand for CEI [Center for Indoeuropæiske Studier - Circulo de Estudios Indoeuropeos] , Óscar Panadero regionschef og ejer af boghandlen Kalki, Carlos Garcia var ansat hos bogbutikken 'Kalki', alle tre blev den gang dømt til tre og et halv års fængsel.

Juan Antonio Llopart var formand for MSR [Movimiento Social Republicano - Socialrepublikanske Bevægelse] , han arbejde for forlaget "Ediciones Nueva República" [Forlag Den Nye Republik], og blev dømt til to og et halvt års fængsel.

Baggrunden for dommen var følgende ; forlaget havde offentliggjort beviser mod den gængse holocaust-historie-fortolkning, forsvaret Hitler og Det Tredje Rige mod løgn, og som medlemmer af den 'Indoeuropæiske Studiekreds', havde de forsvaret de ariske folkeslags rettigheder.

Med denne dom den 3. juni 2011 i Madrid, må fængselsportene også åbne sig for Pedro Varela, der af den samme Landsret blev dømt til mere end tre års fængsel, fordi man ganske simpelt havde antaget, at han på grund af sit forsvar for nationalsocialistiske ideer, skulle have ment at 'holocaust' var helt i orden.

Klassisk romersk filosof advarede mod Jøderne

 
  Seneca fra 4 før til 65 efter Kristi Fødsel
   
 

For the record - Jewish AND Israeli pressure for censorship

“We Jews are very worried that the Spanish judiciary, which in certain situations shows a lot of sensitivity, does not consider the sale of books in which the Holocaust is denied and racism propagated an offence banned by our laws,” the umbrella body of Spanish Jewry said in a statement. CJE voiced its support for proposals to amend and clarify laws in order to prohibit any activities that incite to hatred based on religious, ethnic and related criteria - including the public denial of the Holocaust - as is required by a European Union directive which Spain has yet to implement.

Israel also strongly attacked the High Court ruling. Its Embassy in Madrid said in a statement: “Israel believes that this decision gives support to racist violence and shows a lack of historic knowledge.” It added that the ruling was reason for “sadness and concern.”

Den spanske humanist og intellektuel; Pedro Varela informerede siden sine helt unge år via sine skrifter ungdommen om de store verdensløgne. Hans boghandel, 'Librería Europa' i Calle Seneca i Barcelona blev verdenskendt.

Pedro Varela blev af de jødiske magtcentre sågar erklæret som 'ærkefjende', da han støttet af beboere i 'Seneca-gaden', forhindrede at et forslag fra de jødiske organisationer til at omdøbe gaden blev ført ud i livet.

Hvorfor denne gade skulle have et andet navn?

Den store forfatter Seneca havde allerede for 2000 år siden beskrevet hvordan et lands love beskyttede jødisk kriminalitet, og undertrykte den indfødte befolkning:

'Dette yderst kriminelle folks moral har formået at finde indpas overalt, således at de nu i alle lande har opnået dominans. De erobrede laver nu love for erobrerne.'

Lucius Annaeus Seneca var en romersk filosof, dramatiker, naturforsker, statsmand, og en af de mest læste forfattere fra sin tid.

Bogafbrænding

Det endte med at dommer Santiago Vidal idømte den spanske publicist til fem års fængsel for 'holocaust-benægtelse' og 'racehad'. Vidal befal samtidigt afbrænding af 20.000 beslaglagte bøger [hvor i blandt er der i øvrigt var helt uskyldige naturvidenskabelige værker - Balder].

Forfølgelsen af den spanske menneskerettighedsaktivist foregik på grundlag af den i 1096 vedtagne lov mod holocaust-benægtelse [articulo 607.2, Código Penal], der var lavet efter den tyske model.

Begge de catalanske appelretter, og til sidst den catalanske højesteret [Audiencia Provincial], besluttede dog at Artikel 607.2 af den spanske strafferet var uforenelig med ytringsfriheden. Derfor henviste dommerne fra 'Audiencia Provincial' Varela-sagen til den spanske forfatningsdomstol i Madrid.

Pedro Varela fik beslaglagt sit pas, og gennem ti år blev han udsat for utrolige repressaljer. Han måtte ikke kun finde sig i gentagne husundersøgelser, men også acceptere store finansielle tab gennem nye beslaglæggelser af tusindvis af bøger.

Elleve år efter forfølgelsen af menneskeretsaktivisten begyndte, den 8. november 2007, afgjorde de 12 højeste placerede spanske dommere ved Madrids forfatningsdomstol [Tribunal Constitucional] ikke kun holocaust-benægtelses-lovens, men også den forfulgte dissident Pedro Varelas skæbne.
Ifølge de højeste spanske dommere er 'Holocaust-benægtelses-loven', uforenelig med den i den spanske forfatning garanterede ret til fri meningsytring.

Ingen særregler for holocaustreligionen

Dommerne mente ikke at argumentet om at benægtelse af holocaust skulle antaste Jødernes menneskeværd, eller skulle true deres eksistens. Dommerne argumenterede med, at fri meningsytring oftest ville være krænkende for én eller anden, eller for én eller anden gruppe, men at dette jo netop var karakteristisk for ytringsfrihed.

Man kunne ikke gøre den fundamentelle ret til ytringsfrihed afhængig af følsomheder hos enkeltpersoner eller bestemte grupper, således dommerne.

Afgørelsen fra de spanske højesteretsdommere den gang, fik menneskeforagterne i Tyskland op i højeste gear.

  EU knebelgesetz 2007
  Birgitte Zypries - HATE!
fhv. Bundes Justitzminister i Stasiland

Den jødiske socialdemokrat Brigitte Zypries fik i al hast flikket en juridisk krykke sammen, som hun udspredte til nogle af anklagerne i Barcelona, for alligevel at gennemtvinge domfældelser

Og således gik det til, at Pedro Varela på trods af afgørelsen fra den spanske Højesteret, kun nogle uger senere igen blev anklaget.

I præmisserne for dommen fra højesteretsdommerne stod der nemlig, at 'holocaust' godt måtte bestrides, men ikke godkendes.

Dermed mente de egentlig kun at ingen måtte opfordre til et massemord.

De dommen ikke eksplicit beskæftigede sig med om man måtte føle sig forbundet med den nationalsocialistiske ideologi, forblev det forbudt at distribuere Mein Kampf, og anden nationalsocialistiske litteratur.

Efter flere retssager blev Pedro Varela alt i alt idømt tre års fængsel, fordi man fandt ham skyldig i udbredelse af nationalsocialistiske ideer. Retten i Barcelona argumenterede hver gang, at han som nationalsocialistisk ideolog 'automatisk ville godkende holocaust', da den 'jo havde fundet sted'.

Selvfølgelig udelukker benægtelse af det såkaldte holocaust, at man godkender den, men dette forstyrrede ikke dommerne.

Derudover argumenterede Pedro Varela med at han netop føler sig forbundet med den nationalsocialistiske ideologi, fordi han mente at vide at holocaust-beskyldningerne mod Adolf Hitler og Nationalsocialismen var grundløse.

Hvis dette skulle være en strafbar handling, således Varela, måtte man heller ikke være medlem af den kristne kirke, som med udryddelsen af Indianerne havde begået virkelige holocaustforbrydelser.

Men siden Evangelierne ikke foreskriver udryddelser eller tilskynder til sådanne forbrydelser, gælder Kristendommen fortsat som Guds Kirke.

 
Pedro Varela i sin butik  

Og fundamentet for den nationalsocialistiske ideologi; NSDAPs partiprogram, lige som samtlige skrifter fra Nazitiden, misbilliger også enhver udryddelsesideologi, og repræsenterer åbent den humanistiske ide om det folkelige samfund [Völkergemeinschaft]. Derfor ser han ingen grund til ikke at være tilhænger af den nationalsocialistiske ideologi, sagde Varela.

Den jødiske historiker Yehuda Bauer er i denne sammenhæng blevet et kronvidne til fordel for Adolf Hitler.

Det faktum at Adolf Hitler og hans Nationalsocialister tog eftertrykkeligt afstand fra fysisk udryddelse af et andet folk som de kaldte for 'u-germansk', blev dokumenteret af ingen ringere end denne Yehuda Bauer, den forhenværende leder af Instituttet for Forskning i Holocaust, ved Yad Vashem i Jerusalem:

I sin notat til Hitler fra maj 1940, finder man overvejelsen, at 'den bolsjevistiske metode'; fysisk udryddelse af et folk efter hans indre overbevisning er u-germansk, og umuligt og skal fordømmes'. Hitler noterede i margenen: 'Meget rigtigt'.

[Y. Bauer, Freikauf von Juden, Jüdischer Verlag, Frankfurt 1996, S. 95.]

Den ideologiske kattelem som forfølgelses-justitsen brugte tidligere, er nu blevet lukket af den spanske Højesteret.

Dommerne besluttede: 'Forherligelse af Nationalsocialismen er ikke længere strafbar, og kan ikke betragtes som retfærdiggørelse af holocaust, så længe man ikke opfordrer til folkemord.'

Selvfølgelig ville ingen Nationalsocialist eller revisionist nogensinde retfærdiggøre et folkemord, da sådan noget ligger langt fra enhver civiliseret norm [se Hitler og Himmler, 'at udrydde et folk er u-germansk, og ikke i overensstemmelse med Nationalsocialismen].

Så efter denne dom er der i Spanien kun én indskrænkning af ytringsfriheden; man må ikke opfordre til vold.

  Supreme Court Madrid
  Spanish Constitutional Court: “At the shelter of the freedom of speech all ideas have a place, even if they are dangerous of wrong, even the ones that attack the democratic system. The Constitution protects also the persons that deny the Constitution”

'Spaniens Højesteret har ophævet en dom over fire nynazister, der var blevet dømt til flerårige fængselsstraffe for udbredelse ar højreekstremt tankegods'. Dommerne begrundede deres afgørelse i fredags med 'ideologier kan ikke straffes'

Den spanske forfatning forbyder ikke højreekstreme ideer, og anser dem som en del af retten til ytringsfrihed.

Udbredelse af ekstremistisk tankegods, er kun strafbar, når der samtidigt opfordres eller opildnes til vold.' [derstandard.at, 03.06.2011]

Det stolte Spanien, Ortega y Gasset og Cervantes land, bød længe den østrigske frihedsdigter Gerd Honsik, samt den tyske militærhelt Otto Ernst Remer en helle udenfor rækkevidden af det orwellianske tankepoliti i deres hjemlande.

De jødiske organisationer erklærede via statsanklager Miguel Angel Anguilar (Barcelona), at denne dom er i modstrid med internationale overenskomster, som Spanien skulle have skrevet under på.

Overenskomster med hvem? Med Tyskland og Israel om menneskeforfølgelser?

Den israelske ambassadør i Spanien erklærede den 4. juni 2011: 'Højesteretsdommernes afgørelse hindrer forfølgelse af hadmotiverde forbrydelser.'

Vi får at se om VTEC-virusset snart vil hjemsøge Spanien, som svar på dommen i Madrid.

Det kom allerede tæt på med agurke-beskyldningen. En observatør af retssagen i Madrid erklærede efter dommen til pressen: 'Dette er dagen hvor den europæiske menneskerettigheds-revolution blev startet i Madrid. Vi frygter nu hævnen fra dem som bygger deres magt på løgnen'.

Oversat fra:

GlobalFire 6 juni 2011 - Der Tag, an dem in Madrid die Europäische Revolution für die Menschenrechte in Gang gesetzt wurde | Via Altermedia Se også: Freispruch für Neonazis – Comprendes 06.06.11

GlobalFire 9 juni 2011 - The Day in Madrid when the Revolution for Human Rights was put into motion

Artikler publiceret på Balder Org er helt for forfatternes egen regning.
Publikation her betyder ikke at vi nødvendigvis er enige i de fremførte synspunkter eller påstande.

Relateret:

Balder Blog 26 juni 2011 - Zionisten Manfred Gerstenfeld: Wilders’ ytringsfrihed-sejr en trussel mod Jøder

Tribuna de Europa 7 juni 2011 - Neo-Nazi ideas not illegal, Spain’s Supreme Court says

Jewish Telegraph Agency 6 juni 2011 - Spain’s high court overturns conviction on Nazi propaganda

DSFHF 13 december 2010 - Spansk boghandler i fængsel

Typically Spanish 15 oktober 2009 - The Valencia Partido Popular replace Ricardo Costa with a holocaust denier (César Augusto Asencio - The Partido Popular)

EU-Times 1 oktober 2009 - Prominent Spanish Politician: “The Holocaust is the greatest fraud in History!” (César Augusto Asencio - The Partido Popular)

Balder Blog 13 april 2009 - Status over fængslede og forfulgte dissidenter i Europa - Påsken 2009

Balder Blog 26 januar 2009 - Spanien: Catalonien aflyser Auschwitzdag

Balder Blog 11 november 2007 - Spanien afskaffer holocaustbenægterlov - Forfatningsdomstol: Ytringsfrihed en grundlæggende menneskeret | |

Balder Blog 10 november 2007 - Pedro Varela frikendt - Gerd Honsik udleveret til Østrig

Balder Blog 16 januar 2011 - Denmark: Legal expert Jacob Mchangama: EU’s Framework Decision will end freedom of speech

Balder Blog 18 december 2008 - Østrig: Mere end 6 års fængsel til Wolfgang Fröhlich for manglende ærbødighed for ‘Holocaust’

Balder Blog 5 december 2008 -Den 19 december starter appelsagen om udlevering af to borgere til Tyskland [Lene Espersen solgte danskernes ytringsfrihed til EU og STASIlandet mod syd - Danske borgere offerkvæg for Lenes Nye Verdensorden - Dansk ytringsfrihed er en misforståelse]

Balder Blog 19 januar 2008 - Østrig - Gerd Honsik - Halvandet år i spjældet for tankeforbrydelser

Balder Blog 20 november 2007 - Frankrig: Vincent Reynouard dømt et års fængsel for holocaust-benægtelse

Balder Blog 25 jun 2007 - Abortmodstand: Katolsk præst Johannes Lerle dømt et års fængsel for holocaust-benægtelse

Balder.org 19 februar 2007 - Ernst Zundel, Fem år i fængsel for at benægte Holocaust

Balder Blog 20 december 2006 - David Irving løsladt efter straf-nedsættelses-dom i Østrig

Balder Blog 8 december 2006 - Irving - nogen i Danmark der tager ordet ytringsfrihed seriøst?

Balder Blog 21 februar 2006 - Tragisk dom over David Irving


Print Post