Yakov Sverdlov, Lenin, Felix Dzerzhinsky
Historisk Museum Moskva
   
 
  The Pale of Settlement
   
 

Der var bred anerkendelse, og endda stolthed i jødiske kredse over at Jøderne stod bag den Russiske Revolution.

"Den bolsjevistiske revolution i Rusland var et produkt af jødiske hjerner, af jødisk utilfredshed, af jødisk planlægning, hvis mål det er at skabe ny orden i verden.

Det der så fremragende blev udført i Rusland, takket være jødiske hjerner, på grund af jødisk utilfredshed, og ved jødisk planlægning, vil også gennem de samme jødiske mentale og fysiske kræfter blive en realitet i hele verden." (The American Hebrew - 10. september 1920)


"Bolsjevismens idealer er i harmoni med mange af Judaismens højeste idealer"
(Jewish Chronicle, London, 4 april 1919)


Jøden Felix Teilhaber i 1919: »Socialismen er en jødisk idé....... I årtusinder prædikede vores vise Socialismen«


Jødiskfødte Disraeli (engelsk statsminister, konverteret): "Denne mægtige revolution 1 der i dette øjeblik er under forberedelse i Tyskland......udvikler sig helt og holdent i jødisk regi". Og: "Jødernes indflydelse kan spores i den sidste udbrud af det destruktive princip."


"Judaismens store ideal er at hele verden skal blive gennesyret af jødiske læresætninger, og at i et Universelt Nationernes Broderskab - i virkeligheden en udvidet Judaisme - vil alle forskellige racer forsvinde." (The Jewish World den 9. februar 1883.)
   
 

Lenin - Lenins morfar var en jøde ved navn Israel Blank. Lenin var gift med en jødinde; Nadezhda Krupskaya. Lenin sagde, at jøderne var de bedste revolutionære.

Citat fra Lenin: "Den smarte russer er næsten altid en jøde eller har jødisk blod". (Dmitri Volkogonov, Lenin: A New Biography, p. 112)

Den første lov, der blev vedtaget efter kommunisterne overtog magten i Rusland, gjorde antisemitisme til en forbrydelse, der medførte dødstraf. Lenins jødiske partner, Zinoviev (Apfelbaum):

"Revolutionens interesser kræver den fysiske udslettelse af den borgerlige klasse (bourgeoisiet)". Hvem udgjorde dette bourgeoisie?

Trotsky gav et pingerpeg i et interview i 1937 i den jødiske New York avis Daily Forward:

"Jo længere det rådne borgerlige samfund lever, des mere barbarisk vil antisemitismen overalt blive".

Ifølge den russiske avis Izvestia, 27. juli 1918: "Bourgeoisie var et bolsjevistisk kodeord for ikke-jøde".. Kilde og masser af interessant materiale.


Stalin - Stalin var ikke selv jøde, men alle hans tre koner var jøder. Den første var Ekaterina Svanidze der skænkede ham sønnen Jacob.

Hans anden kone var Kadya Allevijah. Hun skænkede ham sønnen Vassili og datteren Svetlana. Hans tredje kone var Rosa Kaganovich, søster af Lazar Kaganovich, chefen for den Sovjetiske industri.

Efter fyringen af chefen for det hemmelige politi, jøden Beria, forsøgte Stalin at afjudificere regeringen, der indtil da var totalt jødisk domineret, og gøre den mere russisk.

Det var dér de meget omtalte forfølgelser af jøderne under kommunismen begyndte. 'Mærkeligt nok' har alle hørt om disse forfølgelser, mens den jødiske dominans inden da er totalt ukendt for de fleste...... Ovenstående fra Mosaisk

Moskva: For første gang nogensinde kan almindelige Russere nu se de dokumenter der ser ud til at de bekræfte de rygter som længe har været fremme, om Vladimir Lenins jødiske afstamning. [..]

Blandt snesevis af nylig offentliggjorte dokumenter der er udstillet i Statens Historiske Museum, er et brev skrevet af Lenins ældste søster Anna Ulyanova, hvori der står at deres morfar var en ukrainsk Jøde som konverterede til Kristendommen for at slippe fra 'Pale of Settlement', og få adgang til de højere uddannelser.

'Han stammede fra en fattig jødisk familie, og han var ifølge hans dåbsattest søn af Moses Blank, bosat i den vestukrainske by Zhitomar, skrev Ulyanova i 1932 i et brev til Josef Stalin, som afløste Lenin efter hans død i 1924.'

'Vladimir Ilych har altid haft høje tanker om Jøderne,' skrev hun. 'Jeg er meget ked af, at disse fakta om vores oprindelse - som jeg havde allerede havde forventet forinden, ikke var kendt i hans levetid.'

The Pale of Settlement

Under den russiske Tsar, var det 'kun' tilladt Jøder at have fast opholdt i det som med et engelsk udtryk hedder (The) 'Pale of Settlement', et kæmpestort område der omfatter meget af nutidens Litauen, Hviderusland, Polen, Moldova, Ukraine, og dele af det vestlige Rusland.

Mange Jøder sluttede sig til Bolsjevikkerne for at bekæmpe antisemitismen i Rusland, og var blandt lederne af det Kommunistiske Parti, da det tog magten efter Oktoberrevolutionen i 1917.

Den mest prominente i blandt dem var 'Leon Trotsky', hvis rigtige navn var Lev Davidovich Bronstein.

En kort periode med promovering af jødisk kultur som begyndte under Lenin endte i begyndelsen af 30'erne, da Stalin iværksatte udrensning af Jøder i kommunisternes rækker, og udtænkte en plan for genbosættelse af alle sovjetiske Jøder til et område tæt på den kinesiske grænse.

Ulyanova bad Stalin om at offentliggøre sin jødiske arv for at modvirke anti-jødiske følelser. 'Jeg hører at antisemitismen igen er vokset de seneste år, selv blandt kommunister,' skrev hun. 'Det ville være forkert at forholde masserne sandheden . 1)

Stalin ignorerede hendes bøn, og beordrede hende til at 'opretholde absolut stilhed' angående sit brev, ifølge museets kurator Tatyana Koloskova.

I Lenins officielle biografi, skrevet af hans kusine Olga Ulyanova, sagde at hans familie kun havde russiske, tyske og svenske rødder.

Brevet fra Lenins søster blev tilgængelige for russiske historikere i begyndelsen af halvfemserne, men dets ægthed var stærkt omdiskuteret. Det var Koloskova, der som direktør af Statens Museum for Histories Lenin-afdeling, og en af de mest anerkendte Lenin-forskere, tog beslutningen om at vise brevet på udstillingen.

Museet hvor udstillingen kan ses ligger på Den Røde Plads, nær ved mausoleet hvor Lenins lig stadigvæk befinder sig.

[...]

De 111 dokumenter der udstilles, hvoraf mange kun for ganske nyligt er frigivet, og hvoraf alle er tilgængelige for publikum for første gang, giver mange overraskende indblik i Sovjetunionens højest placerede personer. Mænd som tidligere blev fremstillet som barske og frygtløse kan her ses skildret som lunefulde, angste, og endda desperate.

Et af dokumenterne indeholder et desperat bønskrift, som Stalin modtog i 1934 fra den arresterede kommunistiske leder, Lev Kamenev, hvis rigtige navn var Rosenfeld.

'På et tidspunkt hvor min sjæl er fyldt med kærlighed for Partiet og dets ledere, og jeg, efter at have overvundet betænkeligheder og tvivl, kan jeg med sikkerhed sige at jeg har lært at stole på Centralkomiteen, og på hvert eneste skridt og beslutning som De, kammerat Stalin, tager.' skrev Kamenev. 'Jeg er blevet arresteret for bånd til personer der er mig mærkelige og vederstyggelige.'

Stalin ignorerede også dette brev, og Kamenev blev henrettet i 1936.

Karikaturer

En lidt mere humoristisk del af udstillingen består af karikaturer tegnet af medlemmer af Politibureauet.

Nikolaj Bukharin, en førende kommunistisk ideolog, fremstiller Stalin med en enorm, overdreven stor næse og hans velkendte pibe.

Hans portrættering af andre kommunister er også meget lidt smigrende; en af dem er afbilledet som en officer i den (antikommunistiske) Hvide Hær.

Den antikommunistiske Hvide Hær, der blev støttet af de vestlige magter, bekæmpede uden succes Lenins Røde Hær i borgerkrigen fra 1917 til 1923.

Den foranstående økonom Valery Mezhlauk spotter Trotsky som en vandrende Jøde, og fremstiller en finansminister hængende i en mærkelig stilling. I et håndskrevet notat under den sidstnævnte karikatur, anbefaler Stalin at ministeren skal hænges ved nosserne.

Både ministeren og karikaturtegneren blev arresteret og henrettet i 1938.

Udstillingen, der åbnede i sidste uge, kan fortsat besøges indtil den 3 juli i år.

 

Kilde:

Yahoo News 18 maj 2011 - Moscow museum puts Lenin's Jewish roots on display

1) Så én jødisk morfar (ud af fire bedsteforældre), hvilket i øvrigt fra en jødisk synsvinkel ikke indebærer at hans efterkommere er Jøder, og så har man 'jødiske rødder'. Selv om man ofte klandrer nazisterne for slige opfattelser, er der åbenbart mange 'wannabee-Jøder' der vil gøre noget lignende gældende. Det er dette faktum der samtidigt legitimerer en vis forventning / mistanke om muligheden for at selv folk med få og fjerne jødiske aner identificerer sig uforholdsmæssigt meget med jødiskhed; et dansk eksempel er Thomas Blachmann som tilsyneladende også har fundet ud af at det i underholdningsverdenene også kan betale sig at lugte lidt jødisk. Her et andet eksempel på en kvinde der udnyttede denne tendens med succes. Spørgsmålet er om Lars von Triers tidligere optagethed af jødiskhed også helt eller delvist var motiveret i fordelene som en jødisk stamtavle giver i dette jødiske århundrede.

Judeo Bolshevik Revolution - 1917, Russia - Svensk tale - engelske undertekster
 

Politiken bringer nogenlunde den identiske historie kl. 14:20, dog uden kildeangivelse.

Politiken 24 maj 2011 - Lenins jødiske arv offentliggøres for første gang (Line Prasz KL. 14.20 )

 

Relateret:

EU-forgangsmand og ikon Coudenhove-Kalergi:

Kommunistisk diktatur et skridt på vej...

En udslagsgivende etape på vej til dette mål udgøres af den russiske bolsjevisme, hvor en lille skare kommunistiske åndsaristokrater regerer landet, og bevidst bryder med det plutokratiske demokratur der nu behersker den øvrige verden. Kampen mellem kapitalisme og kommunisme om arven fra den besejrede blodadel er en krig mellem brødre af den sejrrige hjerneadel, en kamp mellem den individualistiske, socialistiske, egoistiske, altruistiske, hedenske og kristne ånd. Generalstaben fra begge parter rekrutteres fra Europas åndelige førerrace: Jøderne.

Europæiske kvantitetsmennesker og jødiske kvalitetsmennesker

Fra det europæiske kvantitetsmenneske, der kun tror på antallet, på massen, hævder sig to kvalitetsracer: blodadel og jødedom. Hver for sig holder de begge fast i troen på deres højere mission, på deres bedre blod, på forskelle i menneskelig rangorden. Her vokser bliver fællesskabet mellem Lenin, manden fra den landlige lavadel, og Trotzki, den jødiske litterat til et symbol: her forsoner sig modsætninger af karakter og ånd, fra Junker og litterat, fra det landlige og det urbane, det hedenske og det kristne til den skabende syntese af det revolutionære aristokrati.

Balder Blog 21 juni 2013 - Opsigtsvækkende bemærkning fra Vladimir Putin: 85% af den første Sovjetregering var Jøder 

Balder.org 26 december 2007 - EU Ideologien har Rødder i filosemitisk Racisme Coudenhove-Kalergi

Balder Blog 18 april 2008 - EU ærer racisten Coudenhove-Kalergi, EU-diktaturets åndelige fader

Balder.org 4 marts 2007 - Alexander Solzhenitsyn bryder revolutionens sidste tabu - Jødernes rolle i Sovjetunionen - 200 År Sammen

Mosaisk Upps - Winston Churchill om Jødernes rolle under den Russiske Revolution

Mosaisk Upps - CDU'eren Martin Hohmanns berømte tale om Jøderne som 'folk af gerningsmænd'

Balder Blog 5 september 2008 - Khazarien - Russiske arkæologer finder den længe savnede jødiske hovedstad

The third Revolution was the Bolshevik uprising in Russia, of which this treatise focuses. The Bolshevik Revolution was financed by Jewish bankers, led by Jacob H Schiff of the Jewish Banking house, Kuhn, Loeb Co. Jews gained prominent roles in the Soviet government, and for the 3rd time, regicide of a Christian ruler was perpetrated by the Jews.
Real Zionist News maj 2011 - Jewish murderers of the Russian Revolution

Uden at nævne det jødiske tilhørsforhold.
Jyllands-Posten 22 maj 2011 - Blodtørstig slagters inderste tanker (Uffe Christensen)


Print Post