Jødiske organisationer har længe kæmpet for muslimernes rettigheder ...

Russiske og ukrainske jødiske og muslimske ledere mødtes i Kiev for at diskutere den ifølge deres egne oplysninger stigende 'antisemitisme' og 'islamofobi' som del af måneder-lange europæiske tiltag for at øge bevidstheden og bekæmpe racisme, ekstremisme og diskrimination.

Firs førende jødiske og muslimske ledere fra hele Rusland og Ukraine mødtes den 12. maj i Kiev, hvor de lovede at arbejde sammen for at bekæmpe det, som konferencens deltagere selv betegner som 'en kaskade af islamofobi og antisemitisme' i de to lande.

Deltagerne fodrede hinanden med rædselshistorier om hvordan begge minoriteter bliver behandlet af værtsfolkene, og undlod formentlig behændigt at nævne de modsætninger der findes mellem de to grupper, mens der så vidt man kan læse i artiklen fra den israelske avis Haaretz heller ingen var, som talte om overgreb på indfødte ikke-semitiske Russere og Ukrainere.

Første jødisk-muslimske 'sammenslutning mod had' nogensinde

Selv om der selv på denne lille beskedne blog findes adskillige historier om 'jødiske-muslimsk samarbejde' mod den angivelige racisme fra værtsbefolkningerne [se linksene nederst], kaldte organisatorerne konferencen: 'Muslimer og Jøder samlet mod Had og Ekstremisme' som 'den første nogensinde'.

[..]

 
  Marc Schneier (WJC) & Abu Namous
   
  Bent Melchior: 'Et hurtigt blik på et hvilket som helst europæisk samfund i dag burde være nok til at overbevise alle oplyste jødiske eller muslimske samfund eller individer om, at samarbejde er i deres egen interesse. Muslimske grupperinger har mange medlemmer, men begrænset indflydelse, mens de jødiske samfund er fåtallige, men velorganiserede og indstillet på at dele deres erfaring og viden.' Mere
   
   
 
  Barroso mellem en flok rabbinere (klik)

Rabbineren Mark Schneier, formand af 'Stiftelsen for Etnisk Forståelse' (FFEU) og vicepræsident af World Jewish Congress sagde blandt andet:

'Formålet med mødet er at gøre det klart at Jøder og Muslimer vil være der for hinanden, hvis den ene eller den anden part bliver angrebet, og at vi vil stå sammen i et forsvar for demokratiets principper og pluralisme, som vil sikre en god fremtid for alle Ukrainere og Russere.'

Konferencen i Kiev blev sponsoreret af det Ukrainske Jødiske Komité og (jeg opgiver at oversætte de langs svulstige navne) 'Ukrainian Jewish Committee and the Institute of Human Rights and the Prevention of Extremism and Xenophobia', under ledelse af parlamentsmedlemmet og forretningsmanden Oleksandr Feldman, i et samarbejde med FFEU.

80 muslimske ledere fra hele Ukraine og Rusland deltog i det som den israelske avis kalder 'en historisk konference'.

Konferencen i Kiev var én af i alt ni muslimsk-jødiske begivenheder der afholdes i europæiske lande i maj måned i anledning af 'Europadagen'.

Begivenheder mod racisme, esktremisme og fordomme mod Muslimer og Jøder afholdes i Storbritannien, Frankrig, Italien, Schweiz, Tyskland, Østrig, Holland, Belgien samt i Ukraine gennem hele majmåned, sponsoreret af World Jewish Congress, European Jewish Congress, World Council of Muslims for Interfaith Relations, og den Muslimsk-Jødiske Konference.

Begivenhederne vil kulminere i Bryssel den 30. maj, når de øverste jødiske og muslimske ledere vil præsentere en fælleserklæring til formanden for den Europæiske Kommission, den portugisiske kommunist José Manuel Barosso.

Erklæringen vil være viet til 'viljen til at arbejde sammen for at modvirke forsøg på at dæmonisere og marginalisere én af vore samfund'.

Fordomsfuldhed overfor enhver Jøde eller Muslim, er et angreb på alle Muslimer og alle Jøder. Vi står sammen i vores tro på alle folkeslags værdighed'.

Læs det hele her:

Haaretz 13 maj 2011 - Jewish and Muslim leaders join forces to combat xenophobia (Shlomo Shamir)

Opdatering:

 
  Jews, Muslims, Barroso, etc.

Actively conspiring to protect the interests of the tribes which produced the bloodiest of teachings, The Old Testament, The Koran and the Talmud, and declare 'hate speech' the opinions of large parts of the indigenous population. They both excel in physical genital mutilation of infants, see woman and non-co believers as inferior, extreme ethnocentrism, insist on cruel ritual slaughter, fostered respectively the first and the second modern terrorist organizations, etc. Here Muslims, and Jews, with the latter in the leading and organizing roles, are rubbing shoulders with former Communists such as José Manuel Barroso, our so called 'President', Herman Van Rompuy, European Parliament President Jerzy Buzek and other creeps from the aspiring global dictatorship. The real extremists are these Jewish and Muslim advocacy groups, not the people who are trying to defend them selves from Muslim invasion and Jewish manipulation, and the central european EUSSR dictatorship's deadly embrace. - The article below contains a list of people who attended the anti-indigenous population conference.
World Jewish Congress 30 May 2011 - Jewish and Muslim leaders urge European Union heads not to pander to extreme-right

Kommentar:

Ja ja, kønne ord fra de semitiske forsamlinger, som på verdensplan bekæmper hinanden med indædt had, mord og brand, og hvis samlede religiøse litteratur hverken indeholder opfordringer om samarbejde eller fredsommelig og ligeværdig sameksistens med andre grupper, men som derimod på begge sider flyder med instrukser og påbud der ikke er til at misforstå, nemlig om at udrydde hinanden (eller os andre!) når chancen byder sig.

 

Den jødiske profet Moses Maimonides:

'Når jøderne får mere magt, skal det være forbudt at have afgudsdyrkere imellem os'. 'Hvad angår de ikke-jøder med hvilke vi ikke er i krig - må man ikke volde deres død; men det er forbudt at redde dem, hvis de er ved at dø'. Hvis man for eksempel ser nogen af dem falde i vandet, må man ikke redde ham, for det står skrevet: 'du skal ikke stå efter din næstes blod' - men [en ikke-jøde] er ikke din næste.'

Enhver ikke-Jødisk Nation 'der ikke falder under vores domsmyndighed' (tahaht yadeinu) vil være et mål for Jødisk hellig krig.

'Det er en mitzvah [religiøs pligt], at udrydde jødiske forrædere minnim og apikorsim, og at lade dem dale ned i ødelæggelsens hul, da de forårsager besværligheder for Jøder og bortkaster Guds mennesker, sådan som Jesus af Nazareth og hans elever, og Tzadok, Baithos, og deres elever. Må de fordærvedes navne rådne' Kilde

Koranens opfordringer til at 'slagte de vantro hvorend I finder dem', og lignende artige passager burde være kendte for de fleste.

Men en lille fællesgevinst kan begge de krigeriske semitiske grupper sikkert score ved at fremstille sig som lammefromme fredselskede 'minoriteter' som så grundløst forfølges af deres forfærdelige racistiske værtsfolk.

At Jøderne åbenlyst solidariserer sig med de i hele Europa, inklusiv i Rusland og i Ukraine forhadte Muslimer, er enten tegn på stort mod, tegn på blind dødsforagt, eller bare endnu én af de mange velkendte historier om jødisk opportunistisme og forræderi mod værtsnationerne der gentager sig.

I kampen mellem de muslimske erobrere og det spanske Andalusien skiftede Jøderne side flere gange, lige som Jøderne sikrede USA og Englands sejr over Tyskland i første verdenskrig, efter de jødiske bankfolk og de jødiske medier i USA først havde støttet tyskerne.

Den britiske Lord Balfours løfte om at Jøderne kunne få Palæstina blev udslagsgivende.

I Jødernes egne mytologiske fortællinger spiller forræderi og sammensværgelser eller (påståede) alliancer med højere magter mod værtsfolk, eller mod folk som bebor begærensværdige lande af mælk og honning som bekendt en stor rolle, og bedrageri til fordel for jødiske interesser bliver fejret med religiøse fester og mindedage. Esterfiguren er den klassiske jødiske slange som indynder sig hos en ikke-jødisk hersker for at få gennemført en lille massakre på formente fjender til Jødernes vel. Selv i dag udgives der bøger der tilskynder jødiske kvinder til at bruge deres kvindelige ynder til at skaffe fordele til Jøderne: Israelsk rabbiner: I orden at jødiske kvinder går i seng med fjenden...

Så jeg har egentlig lidt svært ved at forstå f.eks. Anti-Defamation League klassificerer det som et tegn på 'antisemitisme', når folk svarer i et spørgeskema, at de mener at Jøder gennemgående er mere loyale overfor Israel, end overfor deres værtsnationer.

Sammenholdet er jo hele kernen i den jødiske tankegang, fra A til Z., et sammenhold, der er defineret af et modsvarende fjendskab til omverdenen.

Rapport: Jo mere oplyste og veludannede, jo mere antisemitiske

I øvrigt var et af de mest interessante aspekter af den pågældende undersøgelse iværksat af en række jødiske organisationer, konklusionen angående Spanien, som gik ud på, at jo mere oplyste og uddannede folk var, jo mere 'antisemitiske' var de! -

Definitioner på hvad der kendetegner 'antisemitisme' er dog af en art som gør at en hel del af sådanne konklusioner og definitioner vil få de fleste til at trække på smilebåndet.

Således er det ifølge organisationerne antisemitisk at påstå at Jøder er uforholdsmæssigt stærkt repræsenteret i medierne, eller har mange penge / ejer banker, er business minded, etc. Alle sammen ting der jo er nemt observerbare sandheder. Selv kommer jeg til at tænke på Notkin, der kom til at fyrre en række indlysende sandheder om sig selv og sin egen rolle i medierne af, for derefter at benægte dem, og så påstå at det ville være 'antisemitisk' at have en sådan opfattelse af ham.. Hvor stopper chutzpah, og begynder groft og åbenlys foragt for de ikke-jødiske medmenneskers intelligens?

Hvad angår Jøder og medierne, fik jeg et godt tip fra en læser; følgende video som handeler om jødisk magt i det multikulturelle Sverige - Se den!

Judemagt i Sverige - Konsulter evt. Mosaisk Upps: Jewish Media Influence in Scandinavia
 

Relateret:

Gotiska Klubben 15 maj 2011 - Judar + muslimer = sant

Ted Ekeroth (Sverigedemokrat) 15 maj 2011 - Lena-Posner Korösi gör gemensam sak med islamister

Hodjanernes Blog 14 maj 2011 - Parlamentarisk immunitet – EUSSR-style (Gollnisch. LICRA)

Balder Blog 11 maj 2011 - Frankrig: LICRA - Jødisk meningsterror-institut forfølger EU-politiker for advarsler mod Islam

Balder Blog 2 maj 2011 - Hvordan det jødiske ADL fortsætter med at promovere hate-speech-love i stadig flere nye lande

Balder Blog 2 december 2009 - Schweiz: Anti Defamation League blander sig - Jøder kritiserer minaretforbud

Balder Blog 9 september 2009 - Jødisk lobby ivrer for mere censur på EU-konference den 6 oktober (ADL, CRIF, IBUAK, Elmar Brok)

Balder Blog 10 april 2009 - Hvordan jødiske organisationer verden over arbejder for hate speech love, censur, og multikultur - ADL (Ted Pike - Hate Laws)

Balder Blog 29 marts 2009 - Jødiske ‘menneskerettigheds-organisationer’ udpeger millioner af amerikanere som mulige terrorister (først kaldte de dem 'racister', 'antisemitter', derefter 'terrorister')

Balder Blog - 23 marts 2009 - Britiske Jøder starter igen kampagne mod British National Party

Balder Blog 18 marts 2009 - Ikke kun Bent Melchior - Amerikanske Jøder prioriterer samarbejde med Muslimer (Marc Schneier, præsident af Stiftelsen for Etnisk Forståelse)

Politiken 13 marts 2009 - Muslimer og jøder i fælles kamp mod racisme

Balder Blog 6 april 2008 - Bent Melchior og Bashy Quraishy bygger bro mellem jøder og muslimer

Muhamedanere og Jøder bekriger i fællesskab repræsentanter for den indfødte befolkning.
Balder Blog 23 marts 2008
- Jødiske og etniske organisationer i fælles krig mod Englands nationaltsindede parti BNP (Eva Greenspan - Indvandrer fra Polen)

Balder Blog - 9 feb 2008 - Latino-jødisk Koalition i USA – Jøderne allierer sig med de nye indvandrere

Balder Blog - 14 jan 2008 - Tyskland - Jødernes Råd holder med multikulti mafiaen

Balder.org - 25 feb 2006 - Jewish and Muslim organizations united had Christian Cross removed from WWII Resistance Memorial in Amsterdam

Ulla Nørtoft Thomsen sep 18, 2006 - Islams storhedstid i Spanien III

DR 30 aug 2005 - Kamal Quereshi og Naser Khader i muslimsk-jødisk netværk oprettet af britisk zionistleder

 


Print Post