Hvor er Hillary Clinton og pigen bagerst blevet af? - Der Tzitung

 
White House 'Situation Room' under Bin Laden aktionen
 

Den ultraortodokse hassidiske avis Der Tzitung der læses af ultraortodokse kredse i Brooklyn, New York, fortæller sine læsere det som det ikke er - ved at slette den amerikanske underigsminister Hillary Clinton fra det nu verdensberømte foto fra det Hvide Hus' 'Situation Room' under Bin Laden aktionen. Oy ve.

Den religiøse avis publicerer aldrig fotos af kvinder, da de kan anses for 'seksuelt suggestive'.

Tilsyneladende var tilstedeværelsen af en kvinde, hvilken som helst kvinde, værende meget kvindelig og sexy [?] dybt involveret i USAs antiterrorbestræbelservar for meget for redaktørerne fra Der Tzitung.

Mens det at bevare udsatte mænd fra at blive drevet til vanvid af lyst over billedet af en kvinde muligvis er i tråd med Der Tzitungs redaktørernes ideer angående fromhed, påpeger rabbineren Jason Miller at det editerede billede er i modstrid med et centralt aspekt af troen,

Der Tzitung editerede Hillary Clinton ud af billedet, og omskriver dermed historien, Efter min overbevisning er denne censurhandling en overtrædelse af det jødiske juridiske princip g'neivat da'at (bedrag).

Der Tzitung planlægger at trykke følgende berigtigelse i bladets næste udgave:

Edit: Audrey Thomason, antiterror-analysten der kan ses rage ud over en anden kigger bagerst i det oprindelige foto, blev også blevet editeret ud, på grund af al den mande-fristelse som hendes tilstedeværelse på et foto ville afstedkomme.

Kilder:

Jezebel 8 maj 2011 - Hillary Clinton Photoshopped Out of Situation Room Photo

Jewish Week 8 maj 2011 - Hasidic Newspaper Photoshops Clinton from Iconic Photo

Kommentar:

Hvor er det dog komisk med nogle segmenter af Jøderne: De påstår sig Abrahams direkte efterkommere og går meget op i deres myter om den angivelige jødiske historie, men de klæder sig i middelalderlige polske gevandter, og taler jiddisk; en form for bastard-tysk. De slår sig fortrinsvis ned i kristne lande, selv om de hader kristendommen som pesten. De er fanatiske dyrkere af en 'jødisk identitet', hvoraf de mest væsentlige bærende elementer, såvel som den mest væsentlige del af askenazi-jødernes genetiske materiale er lånt fra værtsfolkene. Hvis ikke konsekvenserne af summen af Jødedommens religiøse vanvid, som kulminererde med Zionismen var så skadelige for resten af verden, så ville det være lige til at grine af. Desværre er betydelige dele af Jødedommens manifestationer ikke harmløse og uskyldige religiøs vildfarelser, men er udtryk for en behård ideologi som ville chokere mange mennesker, såfremt de var korrekt informeret om den.

På trods af de mange irrationelle, trosbaserede, mytologiske forestillinger der udgør dele af dette jødiske verdensbillede, er der dog måske også en kerne af naturvidenskabelig eller logisk sandhed i nogle af de darwinistiske og biologiske kolde og kyniske aspekter af de religiøse strategier og læresætninger.

Det er selvfølgelig horribelt, når en rabbiner som Yitzhak Shapiro siger at det er helt i orden, og sågar påkrævet at dræbe spædbørn hvis de i fremtiden kunne tænkes at komme til at udgøre en fare for 'Israel'.

Shapiro:

Blandt dem som jødisk lov tillader at dræbe er: 'ikke-jøder der kræver jord til sig selv', folk fra en nation der 'hjælper med at dræbe Jøder, ' dem der udspreder 'fjendtlig gudsbespottelse', og 'dem der gennem tale svækker vores suverænitet.'

'I ethvert tilfælde hvor en (civil) borgers liv er til fare for Israel, ' siges der i bogen, 'er det tilladt at dræbe en ikke-jøde.'

'Tilladelsen gælder også når en forfølger truer med at dræbe indirekte i stedet for direkte', står der i rabbi Shapiros bog.

'Hvis den civile borger yder støtte til kæmpere er det tilladt at dræbe. Det er tilladt at dræbe enhver borger der støtter krigen eller de kæmpende eller udtrykker tilfredshed med deres gerninger.'

Og:

'At besejre de onde skal være fuld af hævn, et øje for et øje,'

'Hævn er en nødvendighed, ligeledes er det nogle gange nødvendig at gøre noget grusomt for at skabe en virkelig balance i terroren.'

' Jøder må dræbe børn, hvis det viser sig at de vil vokse op til at skade os.'

'Hvis det at skade en ond leders børn vil presse ham til at handle fjendtligt, ' er det tilladt at skade dem.

Mange vil mene at alt dette lyder umoralsk, barbarisk og som en opskrift på folkemord. Men kan man påstå at det er irrationelt? Det er vel rent beset en darwinistisk strategi, noget lignende som nazisterne kørte frem med. En strategi hvis fjerneste og mest moderate variationer nu bekæmpes med stor iver af den herskende vestlige verdenselite helt ud i det absurde, hvor man i stedet for at beskytte majoritetens etniske interesser, opforder denne til at lade sig kolonisere af andre, oftest med andre meget mere udtalte og pågående etniske interesser.

At forsøge at forstå Jødedommens tilsyneladende absurde mix af mytomani, overtro, forældede og set med moderne øjne absurde skikke, polske klædedragter, overvejende europæisk arvemateriale, et sprog lånt af det folk som man nu mest ivrigt forfølger, og så de kolde rationelle overvejelser angående hvad der tjener Jødedommen og Jøderne bedst, som biologisk 'folk' vel at mærke, er og bliver en udfordring.

Uden den mindste overdrivelse og fra en helt klar nøgtern betragtning, er de belæringer der kommer fra Shapiro, Ginsburg, Ovida Yosef etc., en variant eller parallel til det som var god latin hos nationalsocialisterne, og faktisk også hos en del af deres modstandere. Churchill for eksempel var fast besluttet på at udrydde så mange millioner tyskere som muligt, og med ham var mange andre fast besluttet på at udrydde den tyske identitet, med som nogle af de mest kendte eksempler Kaufmanplanen , Hootonplanen og Morgenthauplanen.

Spørgsmål

Er det mere legitimt at gå i krig, og at dræbe, lemlæste og ødelægge for at fremme et abstrakt begreb som 'demokratiet', end at gøre det samme for at fremme etnisk/kulturelle interesser eller variationer på dette tema?

Relateret:

Balder Blog 6 maj 2011 - Live Tv-dækning af Bin Laden-drab var også løgn afslører CIA direktør Panell

 


Print Post