Politiske eliter mere Israelvenlige end befolkningerne i EU

Europæerne er ved at tabe deres illusioner angående Israel viser en rundspørge som ICM har foretaget, skriver den venstreorienterede britiske avis The Guardian.

Politikerne er ude af trit med den offentlige opinion

 

Israel har historisk set haft meget støtte i Europa, ikke mindst fordi landet blev opfattet som et progressivt demokrati i et hav af arabisk tilbageståenhed.

Dog kendte de fleste europæere den gang meget lidt til den israelsk/palæstinensiske konflikt; så sent som i 2004 fandt Mediegruppen ved Glasgow Universitet at kun 9% af de britiske studerende vidste at Israelerne er de illegale besættere af palæstinensisk jord. Overraskende nok, var der flere personer (11%) som troede at det var palæstinenserne som var besætterne i området.

Men, ifølge en ny ICM-spørgeundersøgelse foretaget på bestilling af Middle East Monitor, er der sket en afgørende ændring i europæernes syn på Israel, og i deres forståelse af den israelsk-palæstinensiske konflikt, som selv om der stadigvæk er grund til bekymring, er blevet meget bedre.

Undersøgelsen som omfatter 7000 personer i Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien, Holland og England, viser at der nu kun er en lille minoritet på 10% som mener at deres lande skal støtte Israel frem for palæstinenserne, mens mange flere; nemlig 39% mener det modsatte.

Dette skift i den europæiske offentlige opinion, kan være en følge af en bedre forståelse af konflikten; 49% af dem som deltog i undersøgelsen var nu i stand til at identificere som besættelsesmagten.

Men, 22% vidste stadigvæk ikke besked. Denne vedvarende uvidenhed angående sager som for længe siden er blevet bekræftet i internationalt lov, kan skyldes slagside i medierne eller en utilstrækkelig dækning af konflikten.

 
  Lybia   ?

Det kan også være et resultat af kampagner iværksat af Israels public relations-maskineri i Europa. Uanset grunden, er ændringen af den offentlige mening tydeligvis ikke et overvejende et resultat af en pro-palæstinensisk lobby.

Den afgørende ændring ser ud til hovedsageligt at være en konsekvens af Israels overtrædelse af international lov, specielt dets handlinger i Gaza, angrebet på den humanitære flåde, udvidelse af de illegale bosættelser, og konstruktion af apartheidsmuren.

Der er i hele Europa en tiltagende afvisning af Israelske politikker; 53% af de adspurgte mente at blokaden af Gaza var ulovlig, (16% mente den var lovlig) - en vurdering af den internationale juridiske holdning som ser en blokade som en form for kollektiv afstraffelse, og en overtrædelse af Genevekonventionen.

Mens det er vigtigt at understrege at de adspurgte så fejl på begge sider af konflikten, så 31% Palæstinenserne som de primære ofre i konflikten, mens kun 6% mente at Israelerne er de primære ofre.

En tredjedel af deltagerne mente at Israel ikke er et demokrati, mens under halvdelen mente at landet er et demokrati, og et flertal af de adspurgte (65%) er enige i at Israel ikke har ligebehandling af alle religiøse grupper, til sammenligning er der 13% som mener at Israel behandler alle religiøse grupper lige.

Den europæiske politik omkring Palæstina kan ikke længere siges at afspejle folkenes værdier og mål.

Spørgeundersøgelsen bekræfter en foruroligende manglende forbindelse mellem den offentlige mening og regeringernes handlinger.

Hamas

Hvor EU besluttede i 2003 at sætte Hamas på EUs liste over terrororganisationer, og udelukke gruppen fra forhandlinger, sagde 45% af de adspurgte at Hamas skulle inkluderes i fredsforhandlinger, mens kun 25% mente at Hamas skulle udelukkes. (En nylig spørgeundersøgelse foretaget af 'Institute for Jewish Policy Research', fandt at 52% af de britiske Jøder støtter at Hamas deltager i fredsforhandlingerne.)

Ligeledes er et klart flertal af europæerne (58%) imod en lovændring som ville gøre det nemmere for folk som er beskyldt for krigsforbrydelser at besøge Europa; en klar anklage mod de regeringer som har ændret, eller overvejer at ændre deres love for at beskytte Israelere som er mistænkt for krigsforbrydelser.

 
  David Cameron - Conservative 'Friends
of Israel' |
Cash for honours

De britiske Konservative vil ændre loven, mens kun 7% af de 2000 udspurgte Briter ville støtte en sådan lovændring; det laveste tal i Europa.

Resultaterne fra denne studie kommer frem samtidigt med de episke forandringer som skyller hen over Mellemøsten. Med øje til den israelske diskrimination af landets arabiske mindretal, er det kun fair at spørge hvad reaktionen ville være hvis landet blev konfronteret med massive civile protester fra dets arabiske befolkning som kræver lige rettigheder.

Europa romantiske syn på Israel har længe været under afvikling.

Det forrige århundredes image som den kæmpende underdog i fjendtlige omgivelser er blevet smadret af dets handlinger.

De europæiske regeringer bør bringe deres politik i overensstemmelse med de universalt anerkendte menneskelige værdier.

Alt andet vil være et forræderi mod de demokratiske standarder som Europa påstår at opretholde.

The Guardian 14 marts 2011 - Europe's Israel romance is on the wane

(Ad Notam: Artikler publiceret på Balder Org er helt for forfatterens egen regning. Publikation her betyder ikke at vi nødvendigvis er enige i de fremførte synspunkter og eller påstande. Det gælder i øvrigt alle artikler på sitet, også når denne meddelelse ikke vises)

Palæstinensisk jord - Jødisk jord - Landrov mellem 1946 - 2008
 

Relateret:

Jerusalem Post 16 marts 2011 - '47% of Germans think Israel exterminating Palestinians'

Jerusalem Post 16 marts 2011 - German Jewish leader calls boycotts anti-semitic

Jeg mener at nedenstående artikel er et godt eksempel på hvordan man skjuler sin pro-zionistiske holdninger bag et slør af velmenende ordskvalder og billige fromme ønsker.. (De danske medier er helt igennem Zionist infiltreret - Studer deres lønningslister!)
Berlingske 5 marts 2011 - Støtte til Palæstina (Berlingske mener)

Politiken 9 marts 2011 - Danmark opgraderer diplomatiske forbindelser med Palæstina

Argentina og Uruguay følger Brasilien - Anerkender Palæstinensisk Stat indenfor 1967 grænser

Balder Blog 9 december 2010 - Brasilien anerkender officielt Palæstina - med grænser fra før 1967

Balder Blog 20 juli 2010 - Netanyahu afsløret på video: Vildledte USA for at sabotere Oslo-aftalen

Balder Blog 12 januar 2009 - Hamas blev i årevis støttet af Israel for at så splid mellem Palæstinenserne

Balder.org 19 januar 2009 - Jødisk terrorgruppe ville samarbejde med Hitler


Print Post