Denne post er ment som et tillæg til Balder Blog 17 februar 2011 - USA: 86 årige Auschwitz-overlevendes foredrag i islamisk centrum gør Jøder rasende

Gilad Atzmon: I sidste uge viste jeg en velproduceret video med Dr. Hajo Meyer. Jeg tillod mig selv at komme med en let kritik af Meyer, som i sin video talte om at 'Jøderne var pionerer af intermenneskelig etik'.

Hajo Meyer about Jews and Palestine
 

Jeg skrev:

 
  Gilad Atzmon - Saksofonist
   
 
  Dr. Hajo Meyer - 10 mnd. i Auschwitz

'Selv om jeg er enig i, og støtter Meyers stillingtagen vedrørende Israel, mener jeg også at Meyer er lidt forkert på den. Det Gamle Testamente indeholder helt sikkert nogle isolerede brudstykker af etiske indsigter. Men hovedparten af de jødiske læresætninger, den jødiske Bibel, og Talmud er antihumanistiske, uetiske, supremacistisk racisme, og stammeorienteret.'

Jeg kunne gå med til at Jesus Kristus kan ses som den sidste jødiske profet, men Kristus' forsøg på at gøre Jødedommen til noget universalistisk, blev afvist af hans tids Jøder. Rabbinerne har da også afvist Jesus og hans lære lige siden.

Frygteligt som det er, den israelske brutalitet er fuldt foreneligt med en meget gammel, og alligevel meget almindelig interpretation af Jødedommen, og ånden fra Det Gamle Testamente.

Meyer ender med at sige at 'Israel ødelægger den jødiske verden og den jødiske arv.'

Igen, tror jeg, i modsætning til Meyer, at Israel er helt i tråd med den jødiske arv. Indenfor denne selv samme arv, bliver stemmer for fornuft og universel etik altid druknet i brutale opfordringer til konformitet.

Vi ved dog ikke om det vil lykkes for Israel at 'ødelægge den jødiske verden', men vi er helt sikkert vidne til et israelsk forsøg på at tilintetgøre det palæstinensiske folk (specielt) og den muslimske verden (generelt).

Jeg mener at det er Palæstinenserne vi burde tage os af, frem for Jøderne eller deres arv. Jeg er sikker på at Dr. Meyer ville være enig med mig i det.


Det varede ikke længe før nogle personer rund omkring fandt min kritik upassende og stødende. Som vi alle ved er sandheden 'anstødelig'.

Mail fra Hajo Meyer

Men så skete det helt uventet at der ud af det blå kom en mail fra Dr. Meyer i min postkasse. På en meget respektfuld og venlig måde skrev han:

Din kritik af min tekst er korrekt. Jeg ved nu at rabbi Hillels gyldne snit faktisk blev defineret 500 år tidligere af Konfucius.

Derudover har den moderne etnografi vist at empati er evolutionært bestemt.

Dette får de israelske forbrydelser til at tage sig endnu værre ud.

Med venlig hilsen,

Hajo

(Hajo Meyer gav mig tilladelse til at offentliggøre mailen)

Gilad Atzmon


Kilder:

Gilad Atzmon 8 december 2010 - Gilad Atzmon: Once again I salute Dr Hajo Meyer

Gilad Atzmon 29 november 2010 - Hajo Meyer on Jews and Palestine (Must see)

Relateret:

Balder Blog 17 februar 2011 - USA: 86 årige Auschwitz-overlevende Hajo Meyers foredrag i islamisk centrum gør Jøder rasende

Balder.org 4 juni 2007 - Gilad Atzmon: AIPAC Mordechais - Holocaustreligionen lige så så gammel som Jøderne selv


Kommentar: Det der med den sprecielle menneskevenlige jødiske etik og rollen som 'light of nations' et folk af 'frelsere', har jeg mødt før, nemlig hos EU-forgangsmanden Richard Coudenhove Kalergi:

Gud var de gamle Jøders statsoverhovedet, deres moralreligion de borgerlige retsbøger, synd var forbrydelse.

Jødedommen er gennem årtusinderne blevet tro mod den teokratiske ide af identifikationen af politik og etik: Kristendom og socialisme er begge forsøg på at skabe et Gudsrige.

For to tusinde år siden var det de første kristne, ikke Farisæernes og Saddukæernes arvinger og fornyere af den mosaiske tradition; i dag er det hverken Zionisterne eller de Kristne, men de jødiske førere af socialismen: for også de vil med største selvfornægtelse udviske kapitalismens arvesynd, forløse menneskerne fra uret, vold, slaveri og forvandle den syndige verden til et jordisk paradis. [27]

Hos disse nutidige jødiske profeter der forbereder en ny verdensæra er ved alting det etiske primær; i politik, religion, filosofi og kunst. Fra Moses til Weiniger var etik hovedproblemet for den jødiske filosofi.

I disse etiske grundholdninger til verden ligger oprindelsen til det jødiske folks enestående storhed - sammen med den fare at Jøder der taber deres tro på etik synker tilbage til kynisk egoisme, mens mennesker med en anden mentalitet også efter at have tabt deres etiske indstilling stadigvæk beholder en smule høviske værdier og fordomme (ægtemand, gentleman, kavalier osv.) der bevarer dem for at nedstyrte i værdikaosset.

Det der hovedsageligt adskiller jøderne fra gennemsnits bymennesket, er at de er indavlsmennesker.

Karakterstyrke forbundet med åndelig skarphed predestinerer Jøden i sin mest fremragende eksemplarer som fører af den urbane menneskehed, fra falske til ægte åndsaristokrater som forkæmpere af kapitalismen og revolutionen. [28]

Fra 'Praktischer Idealismus'. Mere her:

Balderorg - EU Ideologien har Rødder i racistiske ideer om Jødisk overlegenhed - Coudenhove Kalergi

Kommentar:

Jeg har også mødt lignende forestillinger eller spor af dem hos enkelte danskere, læserbrevskommentatorer, bloggere, osv. Og hos storskrydende Jøder som Bent Melchior, mens mange andre Jøder er mere forsigtig i sådanne utilslørede udbrud af åbenlys jødisk overlegenhedsfølelse.

Jeg må sige at jeg aldrig har kunnet finde nogen rigtig god forklaring for dette syn på Jøder og deres religiøse forestillingsverdener. Bortset fra, hvis man som Atzmon så rigtigt påpeger, holder sig til enkelte isolerede passager fra det Gamle Testamente, synes jeg at det i det store hele klart fremgår af det samlede indtryk af de jødiske skrifter, at det meste af det, som førnævnte filosemitter (i mangel af et bedre udtryk) kan anføre af opbyggelige jødiske læresætninger, helt specifikt og utvetydigt kun gælder Jøder imellem. Hvis de da overhoved er i stand til at fremdrage konkrete eksempler. Og lytter man til nogle rabbinere, som f.eks. Bent Lexner eller Melchiorfamiliens jødiske fundamentalist og Zionist extraordinaire Michael Melchior, som nu er minister i Israel, så må man da være slemt medtaget hvis ikke man genkender budskabet, for ikke at snakke om dem som taler endnu mere lige ud af posen som de israelske rabbinere Lior, Shapira, Ginsburg og Ovadia Yosef.

Selv de anti-zionistiske Tora Tro Jøder, som forkaster Talmud, har i sidste ende en supremacistisk forestilling, selv om de formår at forvalte disse ideer på en mindre provokerende og mere acceptabel måde end hovedparten af Jødedommen, som er stærkt zionistisk. Jeg fordømmer ikke det at nogle holder sig selv for at være bedre, så længe de ikke generer mig med det, eller forsøger at få overtaget med det som argument. Det gør vi nok alle sammen ind imellem; føler os bedre eller klogere eller mere vidende end andre. Det bliver først virkeligt problematisk, når man på denne tvivlsomme baggrund kræver alle mulige privileger, og undtagelser for regler som gælder for alle andre, samt udviser en hensynsløs adfærd når det gælder om at forfølge sine mål.

På ene eller anden mystisk måde må nogle Jøder have forført folk som f.eks. Coudenhove Kalergi, til at tildele dem næsten guddommelige egenskaber, uden hensyntagen til den virkelighed der åbenbarer sig når man sætter sig ind i de jødiske religiøse skrifter, og Jøders opførsel som gruppe gennem historien som også afspejler sig i disse skrifter.

I en del tilfælde skyldes vildfarelsen måske den efter vores tids målestok næsten racistiske ide, at fremragende jødiske individers meritter skyldes deres 'jødiske' genetik eller religiøse baggrund, og således projicerer disse menneskers egenskaber på Jødefolket og Judaismen. Men jeg har endnu til gode at høre et overbevisende eksempel på 'jødisk etik'. Medmindre det kommer fra frafaldne eller udstødte Jøder som Spinoza, og kan man i så fald tale om 'jødisk etik'? Producerede Einstein 'jødisk fysik'? Set i dette lys kan man jo også påstå at Kristendommen er 'jødisk etik'. Og i øvrigt er vi alle sammen efterkommere af Adam og Eva og har 95% af vores gener tilfælles med en chimpanse.

Hvor stammer denne fantasi mon fra?

Jeg er tilbøjelig til at tro at denne vanvittige løgn om en slags moralsk overlegenhed hos Jøder, hovedsageligt beror på medlidenhed, hjernevask, skyldfølelse, vestligt selvhad, afhængighed, og ofte i jødiske opgangstider, et heftigt fedteri for Jødernes magt, status og penge. Det bedste eksempel i vores lille danske samfund er Bent Melchior, som bliver modtaget som en af de kongelige i de danske medier, og behandlet med en respekt, som om han var en af de vise mænd fra Østen.

Ser man nærmere på Bent Melchior, så finder man det stik modsatte; en skiftevis arrogant og vennesæl listig krejler, som ikke skjuler sin foragt for den kristne verden, og går en del op i hvad humanisterne ville kalde racepolitik, støtter på alle mulige og umulige måder en racistisk apartheidsstat, allierer sig til højre og venstre for at sikre jødedommens større glorie, vil gerne betragtes som dansker, selvom alt viser at det eneste som virkeligt interesserer ham er den lille atombevæbnede røverkule i Mellemøsten, en hykler uden ligemand.

Men ak ja, ak ja, han måtte tilbringe krigen i Sverige, og desuden har han sikkert mistet et par onkler eller tanter i holocaust. På trods af alle hans racistiske holdninger, offentlig bespytning af palæstinensiske kvinder (en dårlig vane man også har i Israel overfor Kristne), og hans zionistiske holdninger, fik han en pris af en af disse menneskerettighedsorganisationer. Men hvad. Obama fik jo Nobelprisen for at sønderbombe Afghanistan og Irak, så det burde måske ikke undre i den verden vi lever i. Men hvor Obama-dukken er history om nogle år, lever Bent Melchiors B'nai Brith broderskab videre i det næste århundrede, lange efter overrabbineren selv er blevet helt til pergament.

Man skulle tro det var løgn, men det er virkelighed

Det er i øvrigt ikke første gang ørkenluften har givet anledning til bizarre ideer. På et tidspunkt var der en bevægelse i England, som mente at hvide Englændere var de rigtige Israelitter og det udvalgte folk.; en af kongerne skulle vist nok stamme direkte fra Moses. [frit efter hukommelsen]


Print Post