Rabbineren Dov Lior siger at jødisk lov forbyder at ufrugtbare ægtepar bruger sæd fra Ikke-jøder, da det forårsager skadelige egenskaber. Om emnet alenemødre siger han; 'Barnet kan ikke være 100% normal'.

 
  Dov Lior omgivet af ekstatiske tilhængere

Rabbiner Dov Lior, en betydelig autoritet vedrørende jødisk lov i den zionistiske bevægelse, hævdede for nyligt at en jødisk kvinde aldrig burde blive gravid ved hjælp af sperm fra en ikke-jødisk mand, selv om det skulle være den sidste mulighed.

Ifølge Lior vil et barn som er avlet gennem en sådan kunstig inseminering besidde de negative genetiske karaktertræk som karakteriserer ikke-jøder.'

Han råder ufrugtbare ægtepar til at adoptere i stedet for.

Foredrag på fertilitetsklinik

Lior talte om emnet under en 'konference om kvinders sundhed', som blev afholdt på Puah Instituttet, en fertilitetsklinik.

Hans konservative synspunkt undsiger en afgørelse som er udbredt blandt rabbinere, hvori der står at sæd doneret af en ikke-jøde er at foretrække frem for sæd fra en anonym Jøde, hvilket kunne udgøre en arvemæssig risiko.

 

'Sefer HaChinuch (en jødisk lovbog) siger at en fars karaktertræk videregives til sønnen, sagde han under foredraget. 'Hvis faderen ikke er Jøde, hvad for karaktertræk kan han så have? Grusomme, barbariske træk! Dette er ikke træk som kendetegner Israels folk.'

Lior beskrev Jøderne som barmhjertige, generte, og velgørende - kvaliteter som efter hans mening er arvelige. 'En person født af jødiske forældre, selv hvis de ikke blev opdraget efter Toraen - er der ting som videregives til ham via sit blod, det er genetisk, ' forklarede han.

'Hvis faderen er en ikke-jøde, er barnet berøvet sådanne ting.'

'Jeg har endda læst i bøger at det kriminelle nogle gange, de vanskelige egenskaber, forbitrelsen - et barn som kommer fra disse egenskaber, det er ingen overraskelse at han ikke vil have de egenskaber som kendetegner Israels folk, ' tilføjede han.

'Børn født af enlige mødre bliver kriminelle'

Lior fordømte kunstig befrugtning og sæddonation generelt, han sagde at det førte til spild af sæd, uklare afstamningsforhold og andre overtrædelser af jødisk lov.

Han advarede mod at blive insemineret på sygehuse, hvor medarbejderne kunne blande sædportioner, af den ene eller anden grund - en alvorlig halakisk overtrædelse.

 

Angående spørgsmålet angående kvinder som nedfryser deres æg til senere brug, sagde rabbineren at de i stedet for burde samle deres bestræbelser på at blive gift yngre.

'Vores folk er blevet påvirket af en del af den vestlige kultur hvor enhver kvinde skal få sig en doktorgrad, i stedet for at blive mor, ' klagede han. 'Kvindens rolle; at opfostre børn, er ikke mindre vigtigt end en akademisk grad.' Lior bemærkede at der ikke er noget galt med at udøve et erhverv, men det burde ikke have prioritet.

Rabbineren talte også imod ønskeligheden af graviditet for enlige kvinder.

'Vi forstår ønsket fra enhver kvinde om at have et barn, men ifølge vores Torah er det ikke tilladt at imødekomme en specifik kvindes krav, hvis det kan forårsage en andens lidelser, ' sagde han.

'Hvis et barn bliver født uden fader, kan det ikke være 100% normalt.' Han slog fast at den rabbinske litteratur definerer disse børn som 'kriminelle og indehavere af andre negative fænomener.'

Oversat fra:

Ynet News 12 januar 2011 - Gentile sperm leads to barbaric offspring (Kobi Nahshoni)


Kommentar: Rabbiner Dov Lior blev sammen med en anden rabbiner; Yaakov Yosef udspurgt af politiet i forbindelse med udgivelsen af Rabbi Yitzhak Shapira's bog, 'Torat Hamelech', eller 'Kongens Torah', hvor Shapira bl.a. nævner at det er i orden at dræbe spædbørn hvis de kunne anses for at kunne blive til fare for Israel. Ynet: Mass support rally planned for defiant rabbis

Balder Blog 12 november 2009 - Rabbiner Yitzhak Shapira: Jøder må dræbe ikke-jøder inklusiv spædbørn

DSFHF 14 januar 2011 - Er etnocentrisme naturlig?

Betyder vores genetiske arv noget som helst?
Balder.org - Racisme og kampen mod indvandringen - racismebegrebet fra flere vinkler

Balder Blog 30 december 2010 - Israel - Rabbiner koner til jødiske kvinder: holdt jer fra Arabere

Balder Blog 19 oktober 2010 - Israelsk rabbiner Ovadia Yosef - Ikke-jøder eksisterer kun for at tjene Jøder

Balder Blog 4 oktober 2010 - Israelsk rabbiner: I orden at jødiske kvinder går i seng med fjenden

Balder Blog 2 oktober 2010 - Hvordan man forebygger blandede ægteskaber - af Rabbi Kalman Packouz

Balder Blog 30 juli 2010 - Israel: Rabbiner Yitzhak Ginsburg arresteret for bog som opfordrer til drab på ikke-jøder

Balder Blog 21 juni 2010 - Rassenschande i Israel - Araber 18 måneder i spjældet for sex med Jødinde

Balder Blog 23 oktober 2009 - Israel Apartheid - Ashkenazi-jøder: Sefardiske piger har dårlig indflydelse

Balder Blog 20 september 2009 - Israel: Kommune og politi beskytter unge jødiske piger mod mænd fra etniske minoriteter

Balder Blog 7 september 2009 - Israel: Statsstøttet kampagne mod blandede ægteskaber rettet mod Jøder udenfor Israel

Balder Blog 2 september 2009 - Nur Khazaren - Schwarzes nie - racediskrimination mod negre i israelske skoler lovligt 

Balder Blog 22 marts 2009 - Hærens rabbinere under Gaza: Dette er en religiøs krig - ok at dræbe civile

Balder Blog 3 august 2008 - Er racetænkning en nazistisk opfindelse? Tag Jødetesten!


Print Post