Europas 'anti-had' love blev primært skabt af det jødiske Anti-Defamation League (ADL Europe).

ADL iværksatte også oprettelse af Europas hate crime Gestapo; 'Organization for Security and Cooperation in Europe' (OSCE) og dets internet vagthund International Network Against Cyberhate (INACH) der omfatter 56 europæiske lande.

Konventionen blev udviklet af European Council on Tolerance and Reconciliation (ECTR), en gruppe der blev oprettet via et initiativ af det Europæiske Jødiske Kongres (European Jewish Congress). Mere

   
 
  Michael Ignatieff deltog i konferencen
 

Jøden Michael Ignatieff in 2004:"For at overvinde ondskaben, kan det være at vi selv kan være nødt til at begå ondskab: ubegrænset varetægtsfængsling af mistænkte, tortur [coercive interrogations], snigmord, selv forebyggende krige". Kilde | Flere citater | Som så mange andre Zionister er Ignatieff 'tilfældigvis' også torturapologet.. Den mere frihedsorienterede og ærlige Jøde Ezra Levant bryder sig heller ikke om multikultiprofeten Ignatieff

Det er tydeligt at de samme Zionister som advokerer alskens love som skal beskytte Israel og Jøder fra negativ omtale, overhoved ikke har nogen hemninger, men glædeligt advokerer totalitære tiltag, afskaffelse af borgerrettigheder og retssikkerhed og endda tortur!

Herned en liste over ting som 'Fundamental Rights Agency' (FRA) ønsker dømt som 'antisemitisme', og følgelig forbudt, med straffe på op til to års fængsel for overtrædelse.

Vi bekræfter EUMC - nu Fundamental Rights Agency's (FRA) arbejdsdefinition af antisemitisme, som fastslår at:

Nutidige eksempler af antisemitisme i det offentlige liv, medierne, skolerne, arbejdspladser, og i den religiøse sfære kunne, den generelle kontekst taget i betragtning, indbefatte, men er ikke begrænset til:

  1. At opfordre til, bidrage til, eller godkende drab på eller at skade Jøder i radikale ideologiers navn, eller en ekstremistisk udlægning af religion.
  2. At komme med løgnagtige, dehumaniserende eller stereotype påstande om Jøder som sådan, eller Jøders kollektive magt - sådan som, specielt men ikke udelukkende, myten om en verdensomspændende jødisk konspiration, eller om Jøder som kontrollerer medierne, finans, regering eller andre samfundsinstitutioner.
  3. At beskylde Jøder som folk at være ansvarlig for virkelige eller imaginære forbrydelser begået af en enkelt jødisk person eller gruppe, eller endda for handlinger begået af ikke-jøder.
  4. At benægte faktummet, omfanget, mekanismerne (f.eks. gaskamre) eller målbevidsthed vedrørende folkedrabet på det jødiske folk af det Nationalsocialistiske Tyskland, dets allierede og medskyldige under Anden Verdenskrig (holocaust).
  5. At beskylde Jøderne som folk, eller Israel som stat, for at have opfundet eller overdrevet holocaust.
  6. At beskylde jødiske borgere for at være mere loyal overfor Israel, eller overfor jødiske prioriteter i hele verden, end overfor deres nationers interesser.

Eksempler på måder hvorpå antisemitisme manifesterer sig selv med hensyn til staten Israel, under hensyntagen til den overordnede kontekst kunne indbefatte:

  1. At anvende dobbelte standarder hvorved man [af Israel] forlanger opførsel som ikke forventes eller kræves af nogen anden nation.
  2. At bruge symboler og billeder associeret med klassisk antisemitisme (f.eks. påstande om at Jøder myrdede Jesus eller at Jøderne brugte blodet fra Kristne børn til rituelle ofringer) til at karakterisere Israel eller Israelere.
  3. At lave sammenligninger mellem den nuværende israelske politik til nazisternes politik.
  4. At holde Jøder kollektivt ansvarligt for handlinger begået af staten Israel.

Link indsat af balder.org

Læs hele artiklen her:

CBC News 10 november 2010 - For The Record: The full text of the Ottawa Protocol


 
  Pasque di Sangue
   
  Michael Melchior (Labor-Meimad), chairman of the Knesset Education Committee, said that Toaff has caused "damage to the Jewish People and to the Nation of Israel." Jerusalem Post - Knesset Education Committee: Toaff's book damages the Jewish people

Kommentar: Påstanden om at Jøder skulle have bortført og slagtet kristne børn, og udførte rituelle ofringer med blodet, lyder selv for en jødekender som mig en tand for sindsygt, og et helt tydeligt klart eksempel på en ondsindet vandrehistorie, i stil med at Jøder medbragte pesten eller forgiftede brønde.

Virkeligt ondsindet sladder, eller sindsyge påstande udspredt af agent provokatører, under falsk flag, for netop at få ægte eller formente jødehadere til at tage sig rigtig dårligt ud.

Men hvad skal man stille op når man får at vide at en meget velanset italiensk /jødisk /israelsk universitetsprofessor, ansat ved Bar Ilan-Universitetet nær Tel Aviv i Israel, angiveligt en af de allerstørste eksperter i verden på området jødisk liv i Middelalderen, har skrevet en bog hvor i han påstår at sådanne ritualer sandsynligvis fandt sted i Middelalderen.

Han siger ikke at dette ritual var almindelig blandt Jøder, men mener at der i Middelalderen har været nogle ekstremistiske Jøder, som ansporet af had til kristen forfølgelse, begik disse og andre skrækkelige forbrydelser mod kristne børn.

Ikke uventet blev professor Ariel Toaff terroriseret til at trække bogen tilbage, men den ligger på nettet med Toaffs velsignelse. Jeg har ikke læst den. Pasque di Sangue - Bloody Passover English translation | pdf | Baggrundsartikel.

Min grund til at komme ind på det her, er at det igen understreger hvor lidt sikre vi kan være på vores fornemmelser af, om noget er sand eller falsk, muligt eller umuligt; selv de mest utrolige eller usandsynlige påstande kan vise sig at have noget på sig.

Dette eksempel og et par andre punkter på EUMC-FRA listen, såsom jødisk overrepræsentation i medierne, viser at censurforslaget simpelthen direkte lægger op til at forbyde udsagn som med stor sandsynlighed er sande!

Og dette er selvfølgelig også formålet med så godt som alle former for menings og sindelagscensur; at forhindre at sandheder kommer frem.

Relateret:

Trouw 13 februar 2007 - ’Het joodse bloedsprookje berust misschien op waarheid’ (The Jewish 'Blood Libel' may based on truth)


Sandheden om nogle Jøders loyaliteter, hvilken ifølge logikken fra Ottawaprotokollen også er en udokumenteret 'fordom', hvis udbredelse burde falde under straffeloven.

Jewish Dual Citizens Explain Where Their Real Loyalties Lie
 

Interviewer: Would you swear unconditional loyalty to the Jewish state of Israel?

American Jewish girls: Yes!

Interviewer: Would you swear loyalty to the Christian state of America?

American Jewish girls: America isn't a Christian state! The US is freedom for all. Freedom of religion.

Canadian Jewish citizens: Israel is amazing. Fuck Canada. Israel first, Canada second.

Relateret:

Semiten's Blog 13 november 2010 - Canada fortsætter med at støtte Israel

Balder Blog 26 juli 2010 - Oliver Stone: Jødisk dominerede medier forhindrer saglig diskussion om Hitler og holocaust

Balder Blog 27 juni 2010 - Canada: Magtfulde kredses hensyntagen til Israel er ikke tidssvarende

Balder Blog 5 november 2009 - Anti Defamation League støtter op om Copenhagen Climate Conference i bytte for censurlovgivning

Balder Blog 30 marts 2009 - Jødekartoteket - Om ADLs kriminelle historie og praksis

Balder Blog 29 marts 2009 - Jødiske 'menneskerettigheds-organisationer' udpeger millioner af amerikanere som mulige terrorister (Video SPLCs Mark Potok versus Lou Dobbs)

Balder Blog 4 november 2008 - Europarådet - ADL - Tankepolitiets svar på Töbens sejr i retten (INACH

Balder Blog 10 apr 2008 - Hvordan jødiske organisationer verden over arbejder for hate speech love, censur, og multikultur - ADL

Balder Blog 4 nov 2008 - En yndig provins i Neuropa, Metockdommen, Durban2 og den europæiske arrestordre

Balder Blog 11 okt 2008 - Balder sagde det, nu kan Asger Aamund også se det (OIC censurlove efter jødisk forbillede)

Balder Blog 11 sep 2008 - ‘Ytringsfrihed under pres fra mange sider’ - til Jyllands-Posten

Jewish Involvement in Anti Free Speech Legislation and promotion of Immigration - Britain | USA | Canada | France | Holland (USA indeholder mere om ADL + videoer om ADL med Ted Pike)

 


Print Post