Og det har Peter Tudvad sikkert ret i; for så vidt man anerkender Tudvads definition på antisemitisme.

 
  Søren Kierkegaard
   
 

Fra Shakespeare til Dostoyevsky, Bacon til Schopenhauer, Jefferson til Churchill, var et overvejende flertal af vestens foregangsmænd indenfor kultur, videnskab og politik jødekritiske!

Efter gennemlæsningen af denne bog, vil man nå frem til den tankevækkende konklusion, at det rette forhold synes at være det modsatte af, hvad man normalt har fået oplyst, nemlig: At kun ubegavede og uoplyste ignoranter ikke har været kritiske overfor jødernes effekt på den vestlige civilisation. (DSFHF)

En ægte dansker med interesse i dansk kultur vil selvfølgelig straks undersøge hvad manden som har titlen af Danmarks største filosof, havde tilfælles med andre 'antisemitiske' genier, skønånder og ikoner, som Voltaire, Shakespeare, Henry Ford, Alexander Solshenitzyn, Sir Winston Churchill, Ezra Pound, Martin Luther, Thomas af Aquinas, Franz List, Jesus Christus, Søren Krarup, Sir Francis Bacon, Benjamin Franklin, Gilad Atzmon, Norman Finkelstein, Professor Israel Shahak, Thomas Jefferson, Mel Gibson, Marlon Brando, Oliver Stone, Erik Haaest, Knut Hamsun, Harald Nielsen, Douglas Reed, George Bernard Shaw, Ingmar Bergman, Richard Wagner, Charles Lindbergh, Mother Theresa, Disraeli, Torben Lund, Abbé Pierre, H.G. Wells, F. Scott Fitzgerald, og George Washington for bare at nævne nogle.

Og selvfølgelig ville næsten enhver nationalsindet Dansker med stor interesse studere en så stor verdenskendt ærkedansk filosofs meninger om Jøder for derefter at afgøre om dennes holdning kunne være relevante for samfundet i dag.

Jeg sagde med vilje 'næsten' i ovenstående, for jeg har ikke selv studeret hvad Kierkegaard har sagt om disse tidlige immigranter og deres efterkommere.

Jeg får det måske nok at høre en af de nærmeste dage, og jeg kan ikke forestille mig at der er meget af det som jeg ikke har hørt før. Sagt af andre, i en anden tid, på en lidt anden måde, mere eller mindre detaljeret eller begrundet.

Kerneindholdet af al modstand mod dette vandrende folkefærd, som har bredt sig over alle kontinenter, måske med undtagelse af sydpolen, er nogenlunde det samme overalt. Læg mærke til at andre vanskelige befolkningsgrupper som Sigøjnerne, aldrig har været mødt af en modstand af en sammenlignelig størrelse eller intensitet, på trods af at denne gruppe gennem århundreder har været en plage for værtslandenes befolkninger.

Nu kommer der så en filosof ved navn Peter Tudvad, og proklamerer det efterhånden slidte budskab; Kierkegaard var 'antisemit'.

Og dette 'antisemit' er per definition noget uartigt.

DR TV-avisen 24 oktober 2010 - Peter Tudvad: Kierkegaard var antisemit
 

Det har det nok ikke været til alle tider, men efter at tyske untermenschen efter direkte ordre fra den lavstammede ennossede mislykkede talentløse østrigske maler Adolf Hitler havde gasset 6 millioner Jøder, blev det langsomt politisk ukorrekt at have indvendinger mod noget som helst jødisk.

 
  Peter Tudvad: Antisemitsme!
 

DSFHF: Tudvad er dybt forarget over, at Kierkegaard åbenbart var "antisemit". Det siger mere om Peter Tudvad end om Søren Kierkegaard. For før jøderne i 1945 fik offentligt helgenstatus, hvor det derefter blev vanskeligt at sige om dem, hvad der kunne være både relevant og tiltrængt at sige, var det yderst svært at finde en fremtrædende person, der var venlig stemt overfor dette folkefærd.

I denne forbindelse ønsker vi at henlede vore læseres opmærksomhed på William Grimstads interessante bog Anti-Zion, A Survey of Commentary On Organized Jewry By Leading Personalities Through the Ages.

DSFHF 25 oktober 2010 - Kierkegaard og jøderne

Og nu er vi så nået så langt, at Jøder, og folk som hr. Tudvad som tilsyneladende har sat deres sjæl i pant hos Jødedommen1), er ved at revidere Ariernes historie baglæns, således at alle som havde noget at sige som Jøder før og nu ikke bryder sig om at høre, bliver revet ned fra deres piedestaler, og om muligt sølet til.

De få som vover at gøre modstand mod Tudvads enøjede fremstilling, holder sig formentlig til at benægte Kierkegaards 'antisemitisme', i stedet for at bruge lejligheden til at anskueliggøre hvad det nu egentlig er, mange 'Ariere' har imod visse Jøder, blandt andet den slags som konstant kommer med lignende budskaber som dem hr. Tudvad disker op med.

Tudvad og hans projekter samt de utallige beslægtede forsøg på fordømmelse og undergravelse af vores kultur og uretfærdige defamering af vores kulturs ikoner er selv en del af forklaringen.

Jøders gennem tiderne overvejende stærkt etnocentrisk prægede handlingsmønstre og fjendlige holdninger, derunder religiøse mod det omgivende samfund, er nok en meget stor del af forklaringen hvorfor Jøderne har mødt så meget modstand i så mange forskellige lande gennem tiderne.

Det ville derfor tjene en bedre sag, at betragte den arisk/semitiske konflikt fra en neutral synsvinkel, hvis man skulle have håb om at nærme sig en løsning alle kan være tilfredse med, og hvis det så skulle vise sig at være umuligt, så en løsning som det store flertal vil være tilfredse med, som det næstbedste.

 


1) Medmindre Tudvad synes det er opløftende i sig selv, at finde dårligdomme i det danske folk og dets ikoner.

 

Hvad nyt er der i Tudvads 'afsløring'?
Her en bog fra 1975:

At Søren Kierkegaard var Antisemit kan ikke bortforklares. Der er heller ingen Grund til at søge det bortforklaret. Rigtignok vilde en jødefjendtlig Holdning virke paafaldende og vel nærmest anstødelig i Danmark i Dag, men saadan var det ikke, da Søren Kierkegaard levede. Og ethvert Menneske har et rimeligt Krav paa at blive bedømt udfra sin egen Tids Forudsætninger.
Søren Kierkegaard om Jøderne

Søren Kierkegaard Om Politik af Egelund Møller 1975 Forlaget Strand

   
  Tudvad trækker lidt i land men den jødiske journalist Michael Kuttner tager Tudvads hate speech en tand længere;
Balladen begyndte allerede søndag den 24. oktober 2010, da Berlingske Tidende over fem sider forhåndsomtalte bogen. ”Søren Kierkegaard, en af de kendteste danskere nogensinde, var en glødende antisemit”. Sådan indledte journalisten Michael Kuttner sin artikel. Ordene var hans, for selv har jeg aldrig kaldt Kierkegaard ”glødende” antisemit. Det mente jeg heller ikke, der var belæg for at gøre i det materiale, som jeg stillede til journalistens rådighed, og det sagde jeg til ham. Han vurderede det anderledes og mente tilmed, at det lige så godt kunne være ”en taleskriver for Hitler”, man læste, når Kierkegaard skrev om jødernes ”Forkjærlighed for Penge”, og at kun døden var ”værre end den blodtørstigste jøde”. Fra Kristeligt Dagblad 14 november 2011 - Søren Kierkegaard og den utæmmelige antisemitisme

Denne sygdom ses ind imellem hos nogle folk på den ekstreme venstrefløj, eller blandt muhammedanske indvandrere. Begge dele, for så vidt jeg har fulgt godt nok med, grupper som Peter Tudvad tilsyneladende også har et hjerteligt folhold til. I Rune Engelbreths tidsskrift Faklen begår Peter Tudvad et slet skjult forsvar for begrænsning af ytringsfriheden. I stedet for at foreslå det selv, beder han læseren om at tage stilling, efter han har kridtet banen op. Peter Tudvad er også regelmæssig bidragsyder til det jødiske magasin Goldberg, hvor han befinder sig i selskab af en del ligesindede specialister i semitisme, som f.eks. Peter Langwithz Smith, Torben Jørgensen, og Therkel Stræde . Tudvad var også indehaver af det tilsyneladende hedengangne internet tidskrift 'Vision' [vision-lighed.dk], og er efter billederne på den skrækkelige Jacob Holdts hjemmeside at dømme, perlevenner med den islamiske fundamentalist Sherin Khankan.

Tudvad var også medunderskriver på en politianmeldelse for racisme mod 8 politikere fra Dansk Folkeparti, sammen med en udsøgt skare af islamister, venstrefløjsere og 'menneskeretighedsadvokater'. Læs resten her:

Faklen - Vi anmelder derfor (Peter Tudvad) | Faklen - Krarups Krumspring | Faklen - Vi anmelder - index

Kommentar: Takket være Peter Tudvad vil der i den kommende tid formentlig komme gang i et dansk kulturfremstød af rang i Mellemøsten, og snart vil Kierkegaards samlede værker i arabisk oversættelse sælges som varmt brød i basarerne i Tunis, Beirut og Teheran, side om side med Thomas Rathsacks jægerbog og Hitlers Mein Kampf.

Jeg må kontakte nogle imamer for at høre om de ikke har lyst til en lille rundrejse i Mellemøsten med tilskud fra det danske kulturministerium.

Og måske kan det hjælpe nogle af de uopdragne muhamedanske bøller som gør livet i Gellerup og Vollsmose usikker for mennesker med hvid hud, med at få en smule respekt for dansk kultur.

'Once in a while you get shown the light, in the strangest of places if you look at it right....'

 

Peter Tudvad, Søren Kierkegaard og antisemitisme - Radio Holger
 

Kierkegaard forudsagde hvad der ville ske med Europa på jødernes foranledning:

»Goethe bemærker... at Jødernes mord på Ægypterne var den omvendte sicilianske Vesper. Der myrdede værten gæsten, her gæsten værten. Men det bliver nok Jødernes Forhold til hele Europa i vor Tid.«

Lige som hans kollega-filosof Seneca et par tusinde år tidligere:

»The customs of that most criminal nation have gained such strength that they have now been received in all lands. The conquered have given laws to the conquerors« (Seneca 4 BC – 65 AD)',

Bemærk at det som de to filosoffers kritik her ikke er begrundet i 'Kristusmordet', eller brug af blod af Kristne børn til jødiske ritualer; nej, det er helt håndgribeligt og, og det samme som vi har set i vesten i et utal af tilfældene; jødiske mindretal formår at tilpasse lovgivningen til deres egne dagsordener, oftest mod de oprindelige folkeslags interesse. Kierkegaard ser også som Goethe at jødernes forhold til Europa er af en destruktiv karakter. Antisemitisme? I så fald må 'antisemitisme' betragtes som en prisværdig sag.

Relateret:

Balder Blog 28 december 2011 - Kritik af Tudvads Kierkegaard-bog udløser semitisk vrede mod Ole Jørgensen - Politianmeldt af Sten Harck (med video)

Kristeligt Dagblad 14 november 2011 - Søren Kierkegaard og den utæmmelige antisemitisme (Peter Tudvad - Michael Kuttner)

Jean-Luc Godard er ikke værdig til en Livstidsoscar, mener jødiske organisationer
Politiken 18 november 2010 - Jødisk lobby raser over Oscar til filmikon (Michael Bo)

Berlingske Tidende 15 november 2010 - Tildelingen af en æres-Oscar til den franske filminstruktør Jean-Luc Godard har vakt vrede blandt jødiske kommentatorer (Kristian Lindberg)

DSFHF 25 oktober 2010 - Kierkegaard og jøderne

Kierkegaard antisemit, Landmandsbanken, Emil Glückstadt, finansjødedom, links til forskellige artikler etc.
Dronten - "Antisemitisme" i Danmark

Uriasposten 24 oktober 2010 - Peter Tudvad blev ‘foruroliget’, da han opdagede nazisterne lovpriste Kierkegaard i 1940'erne

I en ny bog dokumenterer forskeren Peter Tudvad, at den store danske filosof Søren Kierkegaard var glødende antisemit. Søren Kierkegaard, en af de kendteste danskere nogensinde, var en glødende antisemit. Den store filosof følte sig såvel personligt som teologisk krænket af jøder. De havde en "Forkjerlighed for Penge", og kun døden var "værre end den blodtørstige Jøde", erklærede han. Kierkegaards antisemitisme har været kendt eller formodet i forskerkredse, men er ikke tidligere præsenteret for en bredere offentlighed. Det bliver der lavet om på, når Kierkegaard-forskeren Peter Tudvad den 9. november udsender bogen "Stadier på antisemitismens vej - Søren Kierkegaard og jøderne".
Jyllands Posten 24 oktober 2010 - Forsker: Søren Kierkegaard var antisemit

Goldberg - Peter Tudvad - Stadier på antisemitismens vej - Søren Kierkegaard og jøderne

Dronten - Søren Kierkegaard Om Politik af Egelund Møller - 1975 Forlaget Strand

Balder Blog 11 september 2010 - Tyskland: Erika Steinbach bakkes op af historiker - Tabubelagt politisk korrekt historiesyn står for fald

Balder Blog 13 august 2010 - Tysklands Hjemstavnsfordrevne - den jødiske historiker Therkel Stræde rakker ned på Erika Steinbach og de tyske ofre for krigen i Deadline

Balder Blog 26 juli 2010 - Oliver Stone: Jødisk dominerede medier forhindrer saglig diskussion om Hitler og holocaust

Balder Blog 3 december 2010 - Ivan den Skrækkelige - En farce mener John Demjanjuks israelske advokat Yoran Sheftel

Balder Blog 3 december 2010 - Jødehad i danske medier udstilling med Merethe Aagaard Jensen og Therkel Stræde

Tudvad lagde Joachim Garff for had og gjorde alt for at ødelægge hans Kierkegaard-succes, fordi Garff var alt det, Tudvad ikke var, nemlig bedre begavet, vittigere, gladere ved livet, meget mere charmerende, ikke nær så kedelig - og en glimrende forfatter med sans for det væsentlige frem for det uvæsentlige. Ham måtte Tudvad prøve at skade og få ned med nakken, for var Tudvad ikke en langt bedre videnskabsmand og researcher, som aldrig begik fejl?
Monokultur 16 maj 2009 - Hvorfor hader alle den frie verden?

Balder Blog 7 maj 2009 - Ved hjælp af Holocaust skal demokratiet afskaffes - EU vedtager særlov for at standse EU modstandere 

Balder Blog 4 august 2008 - Den russiske frihedshelt Alexander Solsjenitsyn er død 89 år gammel (Samuel Rachlin, Leif Davidsen og Adam Holm, alle Jøder, benytter lejligheden til at sparke til den store jødekritiske russiske frihedshelt)

Balder Blog 31 januar 2007 - Nobelprisvinder Alexander Solsjenitsyn under beskydning for ny bog om jødernes rolle i Sovjettidens undertrykkelse (bryder revolutionens sidste tabu - Jødernes rolle i Sovjetunionen - 200 År Sammen)

Uriasposten 1 januar 2005 - Peter Tudvad: Danmark er ikke et kristent land

 


Print Post