Erika Steinbach

Blev som Sarrazin skældt ud, fordømt, og defameret for at have nævnt alment kendte sandheder.

Nye tider. I går fik Thilo Sarrazin støtte til sine udtalelser om Jøder og gener, støtte fra en jødisk ekspert mod et tysk jødisk råd, som forsøgte at defamere ham som racist eller antisemit, selv om hans synspunkter er noget der ligner noget som faktisk er en vigtig komponent af jødisk selvforståelse og praksis.

Det kører måske på sidste vers med de automatiske sandheder, og de lige så automatiske fordømmelser, og med deres udslagsgivende effekt, på trods af mangel på lødig argumentation. I Danmark sprang en psykolog ud og fortalte hvordan det virkeligt er at leve blandt voldelige Muslimer. Angela Merkel giver Westergaard en pris, og gik i forbøn for Sarrazin. Verden er af lave.

Følgende artikel er sandsynligvis et et symptom på det samme

I Tyskland har der været en kontrovers angående en udtalelse fra Erika Steinbach, forkvinde for den tyske Bund für Heimat Vertriebenen; altså en forening som forsøger at kæmpe for rettigheder og retfærdighed for hjemstavnsfordrevne; de mange millioner af tyskere som blev deporteret fra deres hjemstavn forskellige steder i Europa. Mange tilbragte årevis i sovjetiske og andre koncentrationslejre, inden de fik lov at vende hjem. Ikke deres hjemstavn, men til det Tyskland der var tilbage efter de Allierede med gavmild hånd havde delt ud af landets territorium.

Steinbachs ukorrekte udtalelse

Steinbach havde nævnt noget i retning af at Polen ikke 'blev taget på sengen', men faktisk allerede havde mobiliseret i marts 1939.

Denne blotte konstatering var åbenbart for meget for det selvhadende tyske parnas, hvor dogmet om den tyske alene-skyld er lige så retningsgivende som en række andre påstande hvis sandhed eller usandhed er underordnet det forud-vedtagne facit.

Jeg må indrømme at jeg ikke har fulgt episoden særlig meget, men der har været et ramaskrig fra politiske kredse, medier, etc.

Nu er en velrenommeret historiker kommet Steinbach til undsætning.

 

Historiker Stefan Scheil: 'Steinbach har ret'.

 
  Stefan Scheil - Historiker
   
 
  Polsk kavalleri - Øvelse i 30'erne

Hr. Scheil, fru Steinbach har fået vrede reaktioner i CDU/CSU [Unionen] efter sin udtalelse om at Polen allerede i marts 1939 havde mobiliseret. Forstår De opstandelsen?

Nej det kan jeg ikke forstå. Der mangler tilsyneladende elementær viden om historiske fakta i de oprørte CUD/CSU medlemmernes rækker.

Hvordan?

Scheil: Selvfølgelig har fru Steinbach ret med sin udtalelse. Den polske regering iværksatte i marts 1939 en omfangsrig delmobilisering af sine væbnede styrker; omkring en kvart million mænd. Og denne mobilisering var ingenlunde hemmelig, men blev også offentligt proklameret.

Militærattachéerne som var akkrediteret i Warzsava holdt den gang et umiddelbart polsk angreb på Tyskland for muligt.

Dette er velkendt. Lige som de polske invasionstrusler i 20'erne og de tidlige 30'ere.

Hvis alt dette er velkendt, hvad skyldes så de heftige reaktioner, helt op til opfordringer til at gå af?

Scheil: Jeg tror det drejer sig om angstreaktioner for de politiske følger af en sådan ytring. Der er mange helt åbenlyse historiske sandheder, som er tabubelagte i den politiske debat.

Det tyske Rige har ikke forårsaget verdenskrigen alene

Hvorfor ikke?

Scheil: Den historisk politiske diskurs over historiske fakta, har som mange politiske erklæringer har fastslået, til formål at tjene forsoningen, med udgangspunkt i den tyske alene-skyld.

En anden diskurs, som både tager alle de historiske fakta med i betragtning, og alligevel tjener forsoningen, kan de tyske politikere åbenbart ikke forestille sig.

Kritikere bebrejder fru Steinbach, at hun med sin udtalelse relativerer den tyske alene-skyld i Anden Verdenskrigs udbrud.

Scheil: Hvilket heller ikke er rigtigt. Når alt kommer til alt kan man meget vel se på Tysklands skyld i Anden Verdenskrigs udbrud som værende relativ.

Hvordan Tyskland opførte sig inden Anden Verdenskrig brød ud kan ikke betragtes for sig selv. Også den polske politik og diplomati, den sovjetiske, den britiske og den franske, og ikke mindst USA's spiller en rolle. Det tyske Rige alene har ikke forårsaget den verdenskrig.

Dr. Stefan Scheil er historiker og forfatter af talrige bøger om forhistorien og eskaleringen af Anden Verdenskrig, og den politiske antisemitisme i Tyskland. Han blev hædret med den journalistiske Gerhard-Löwenthalpris, og publicerer foruden i Frankfurter Algemeine også regelmæssigt i Junge Freiheit.

Kilde:

Junge Freiheit 9 september 2010 - Historiker Scheil: „Steinbach hat recht“

Relateret:

Balder Blog 10 september 2010 - Israelske Chaim Noll kritiserer ledende tyske Jøders uvidenhed - forsvar for Sarrazins jøde-gen

Balder Blog 3 september 2010 - Jødiske ledere i Tyskland: Thilo Sarrazin udbreder nazistisk race-ideologi

Balder Blog 13 august 2010 - Tysklands Hjemstavnsfordrevne - historiker Therkel Stræde i Deadline


Print Post