Dramatisk stigning af børnedødelighed, kræft og leukæmi i den irakiske by Fallujah, som blev bombet sønder og sammen af amerikanske 'Marines' i 2004, overgår ifølge en ny undersøgelse lignende eftervirkninger som blev rapporteret af overlevende af de amerikanske atombomber der blev kastet ud over Hiroshima og Nagasaki i 1945.

Irakiske læger i Fallujah har siden 2005 rapporteret en enorm stigning i antallet af nyfødte med alvorlige medfødte defekter, fra en pige født med to hoveder til børn født med lammelser af de nederste lemmer.

De sagde også at de konstaterede mange flere kræfttilfælde end før krigen om Fallujah mellem amerikanske tropper og irakiske modstandfolk.

Børnedødelighed 4 gange højere end i Jordan

Deres observationer bakkes op af en undersøgelse der viser en 400 procents stigning af alle former for kræft og 12 gange så mange kræfttilfælde blandt børn under 14 år. Børnedødeligheden er mere end 4 gange højere end i nabolandet Jordan, og 8 gange højere end i nabolandet Kuwait.

Dr. Chris Busby fra Ulsters Universitet er en af forfatterne af undersøgelsen af 4.800 personer i Fallujah sagde at det er svært at fastslå den eksakte årsag af kræftilfældene og fødselsdefekterne. Ifølge Busby må der have været en enorm stor eksponering til mutations fremkaldende stoffer i 2004 da angrebene fandt sted, for at få en effekt som dette.

Blackwater

 

Amerikanske Marines bombarderede Fallujah, 30 km vest af Baghdad i april 2004, efter at 4 ansatte af Blackwater, det amerikanske firma som formidlede lejesoldater, blev dræbt og deres lig blev brændt. Efter en konfrontation som varede i 8 måneder, stormede de amerikanske soldater byen i november, ved hjælp af artilleri og luftbombardementer mod modstandsfolkenes positioner. Senere måtte de amerikanske besættelsesstyrker indrømme at de havde brugt hvid fosfor sammen med anden ammunition.

Ved angrebet brugte de amerikanske befalingsmænd Fallujah som et 'fyr bare løs' område for at forsøge at mindske tab blandt deres egne tropper.

Manglen på bekymring for civile tab vakte afsky blandt britiske officerer.

'Under forberedende operationer i november 1004 affyrede amerikanerne flere end fyrre 115 milimeter granater på et lille område af byen,' husker Brigadier Nigel Aylwin-Foster, en britisk officer som tjente sammen med de amerikanske styrker i Baghdad.

Nigel Aylwin-Foster tilføjede at den amerikanske kommandant som gav befalingen til dette ødelæggende brug af ildkraft, ikke anså det for væsentlig nok til at melde det i sin daglige rapport til den ansvarlige amerikanske general.

Dr. Busby sagde at selv om han ikke kan identificere hvilke våben amerikanerne brugte, indikerer omfanget af de genetiske skader i området at der må have været tale om uranium i én eller anden form. Han sagde: 'Jeg gætter på at de brugte et nyt våben mod bygninger for at gennembryde murene og dræbe alle der befandt sig der.'

 
  Børn i Fallujah

Undersøgelsen blev udført i januar og februar i år af et team bestående af 11 videnskabsmænd, som besøgte 711 huse i Fallujah. Et spørgeskema blev udfyldt af beboerne for at registrere detaljer om kræfttilfælde, fødselsdefekter og børnedødelighed.

Indtil videre har den irakiske regering været meget lidt villig til at svare på klager fra civile omkring helbredsskader i forbindelse med militære operationer.

Forsknerne blev i starten betraget med nogen mistro af de lokale, specielt efter at en TV-sender fra Baghdad sendte en rapport hvor i man påstod at undersøgelsen blev udført af terrorister, og at alle som udførte den eller besvarede spørgsmål ville blive arresteret.

Organisatorerne af undersøgelsen arangerede herefter at forskerne herefter blev ledsget af en person med en vis anseelse fra lokalsamfundet for at mindske sådanne mistanker.

Undersøgelsen, som har fået titlen 'Kræft, Børnedødelighed og Kønsfordeling i Nyfødte i Fallujah, Irak 2005-2009', konkluderer at de uofficielle rygter om en stærk stigning af antallet af kræfttilfælde og medfødte defekter bakkes op af undersøgelsens resultater.

Børnedødeligheden lå på 80 pr. 1.000 fødsler, i sammenligning med 19 i Egypten, 17 i Jordan, og 9,7 i Kuwait.

Undersøgelsen fastslår at de kræftformer der blev konstateret 'svarer til de kræftformer som blev konstateret blandt Hiroshima-overlevende som var udsat for radioaktiv stråling fra bombens nedfald.'

38 folds stigning i tilfælde af blodkræft

Forskerne fandt en 38 folds stigning i antallet af leukæmi, en ti-folds stigning i brystkraft og en betydelig stigning i antallet af lymfekræft og hjernetumorer i voksne.

I Hiroshima var der en 17 folds stigning i antallet af leukæmitilfælde, mens det i Fallujah ifølge Dr. Busby var bemærkelsesværdigt at der ikke kun var en stigning i antallet af kræfttilfælde, men den hastighed hvormed det havde påvirket befolkningen.

Kønsfordelingen ændret

 
  The gift that keeps on giving
Shelf life 300,000 years

Specielt signifikant var, at man fandt at kønsfordelingen blandt nyfødte havde ændret sig. I en normal befolkning fødes der 1.050 drenge for 1.000 piger, men for dem som blev født efter 2005, var der en nedgang i antallet af drengefødsler på 18 %. Det giver 850 drengefødsler, for hver 1.000 piger.

Kønsfordelingen er en indikator for genetiske skader som påvirker drenge mere end piger. En lignende ændring af kønsfordelingen blev konstateret i Hiroshima efter atombomben.

USA mindskede sin brug af ildkraft i Irak fra 2007 på grund af den vrede det forårsagede blandt civile.

Men samtidigt har der været en nedgang i sundhedsvæsenets effektivitet og hygiejnen i Irak siden 2003.

Indvirkningen af krigen på civile var mere alvorligt i Fallujah end andre steder i Irak, fordi byen fortsat var under blokade og var afskåret fra resten af landet til længe efter udgangen af 2004.

Krigsskaderne blev kun repareret meget langsomt, og byens beboere var bange for at gå til syghuse i Baghdad, på grund af de militære checkpoints på vejen indtil hovedstaden.

Kilder:

The Independent 24 juli 2010 - Toxic legacy of US assault on Fallujah worse than Hiroshima

De Telegraaf 24 juli 2010 - Gevolg aanval Fallujah erger dan Hiroshima'

Deforme børn - Irak, Fallujah
Deforme børn, Irak
 

Kommentar: Fedt for Irakerne at de slap af med Saddam og hans Weapons of Mass Destruction, som man ikke kunne finde. Nu nyder de helt gratis den uforfalskede amerikanske vare, lige som indbyggerne af Hiroshima og ofrene for Agent Orange i Vietnam... Godt vi har amerikanerne til at forsvare demokrati, ytringsfrihed og kvinderettigheder! Hvor er de heldige i Irak! Og i Afghanistan, hvor der nu er mange flere pigeskoler... (Drengene befinder sig i Vesten som uledsagede flygtningebørn!)


Relateret:

Balder Blog 22 februar 2010 - Tony Blair: Israelerne deltog i beslutning om at angribe Irak

Balder Blog 28 november 2009 - Sir Oliver Miles kritiserer indsættelse af zionistiske Jøder ved Irak kulegravning

Arbejderen 4 september 2009 - Forarmet uran mistænkt for at være skyld i deforme børn

 


Print Post