Nederst: 'Antisemitiske Muslimer' viste sig at være jødiske drenge

 
  Ronnie Naftaniël - Formand CIDI, en aggressiv Zionistisk interesse-organisation, som også promoverer multikultur og 'anti-racisme' i Holland.
 

Fra avisen De Telegraaf 26 juni:

Af nylige CIDI-opgørelser fremgår en foruroligende stigning af antisemitiske hændelser. Næsten altid er gerningsmændene unge Marokkanere. Antallet af anmeldte hændelser voksede sidste år med 55% til 167 tilfælde. (Herman Loonstein)

   
 

Tal på bordet

Dømmende efter antallet af anmeldelser der kommer ind hos CIDI, viser at der overhoved ikke er tale om en stigning i antallet af hændelser. I 2002 var der 359 'hændelser, i 2009 var tallet 167. Et faldt på mere end 50%!

Hovedparten af disse anmeldelser, har intet at gøre med intimidering på gaden, men med e-mail og graffiti.

Op og nedgang i antallet af hændelser, bestemmes hovedsageligt af antallet af mails, som igen afhænger af situationen i Mellemøsten. Så snart der sker noget der, stiger antallet af hændelser.

Så de alvorlige hændelser. I 2009 blev der anmeldt 20 tilfælde af verbal tilsvining, 6 trusler og 4 tilfælde af vold. I 2010 er der endnu ikke meldt noget tilfælde af vold.

Tidligere gav CIDI en omfattende beskrivelse af hændelserne. Det gjorde man ikke denne gang. Adspurgt melder CIDI at de ikke havde tid til det. For at få et indtryk har jeg derfor set på gamle reportager.

I 2004 var der 5 hændelser med fysisk vold. Fire gange er nogen blevet spyttet på. Én gang fik nogen slået en kop kaffe ud af hænderne. Én gang blev en brille slået fra nogens ansigt.

Uddrag fra: Volkskrant 29 juni 2010

Bemærk: Forfatteren eller i øvrigt nogen af de andre forfattere her på siden gør ikke tydeligt nok opmærksom på, at alt det der omtales i disse rapporter kun er 'anmeldelser', hovedparten via e-mail, og administreret af en organisation som hverken er upartisk eller uomstridt.

Det drejer sig således kun om påstande, ikke en gang om politianmeldelser eller domfældelser. Det spektrum i Holland som stærkt betvivler sandhedsværdien og moralen hos Jaap van Donselaar, Anne Frank-Stiftelsen, MDI, Ronnie Naftaniel, CIDI, og andre lignende jødiske og Zionistiske organisationer er enormt, og er ikke begrænset til politisk ukorrekte; det ville faktisk være nemmere at nævne hvem der faktisk støtter dem!

Amsterdam: Antallet af anmeldelser af antisemitisme i Holland er nedadgående. Dette har været tendensen de senere år.

Kun omkring hændelser i Mellemøsten hvor Israel er involveret, er der kortvarende stigninger i antallet af anmeldelser i Holland, oplyste 'Monitor Racediskrimination' i torsdags.

Set i et længere perspektiv, er der tale om en nedgang i antallet af 'antisemitiske hændelser'. Også omfanget af ekstremt højreorienterede gademanifestationer er aftaget.

Dog er internettet stadigvæk et vigtigt medie for diskriminerende ytringer.

Opstandelse

Monitor-organisationen så blandt andet på antallet af meldinger hos CIDI [Centrum Informatie en Documentatie Israël], og 'Meldpunt Discriminatie Internet'. [MDI er en jødisk domineret organisation som 'overvåger' internettet]

Hos begge organisationer var der i årene 2006 - 2009 færre anmeldelser om diskrimination mod Jøder. Også justitsministeriet behandlede færre antisemitiske hændelser.

Lokkejøder

Konklusionen om en mindskning af antallet af antisemitiske hændelser står i modsætning til den tiltagende opstandelse over 'antisemitisk vold' den senere tid, som resulterede i snakken om anvendelse af 'lokkejøder'.

Blandt andet CIDI selv havde netop konstateret en stigning i antallet af antisemitiske hændelser.

Anden metode

En talsmand siger på Radio 1 at forskellen mellem konklusionerne skyldes forskernes brug af en anden metode.

Således medregner CIDI også anmeldelser pr. e-mail. Endvidere skulle også talmaterialet som 'Monitor' brugte være ældre end CIDIs tal.

Monitoren som er oprettet som initiativ af bolig og miljøministeriet ministeriet (VROM) , rettede sig ikke kun mod antisemitisme. Diskrimination skulle være aftaget over hele linjen.

Marokkanere er gruppen med de fleste diskriminations-oplevelser.

Voksne indfødte mænd bliver langt oftest nævnt som gerningsmænd.

Kilde:

Nieuws 1 juni 2010 - Antisemitisme neemt af

Kommentar: 'Voksne indfødte mænd bliver langt oftest nævnt som gerningsmænd' , hvorved Marokkanerne åbenbart står for en del af anmeldelserne. Marokkanerne er den mest forhadte og mest voldelige og kriminelle gruppe indvandrere i Holland.

Selv mange af de mest multikulti-forblindede dhimmier anerkender problemet. I virkeligheden står det selvfølgelig klart for enhver med hjernen i beholdt, at indfødte hollandske mænd og kvinder er den allermest diskriminerede gruppe. Men kun jøder, bøsser og indvandrere har racismebekæmpernes interesse, en påstand som heldigvis også flere af de her citerede skribenter har givet udtryk for.

Antisemitisme: Det står også klart at alt hvad der har med opgørelser af racistiske og antisemitiske hændelser at gøre her og mange andre steder er et betændt morads af propaganda, traditionel jødisk overdrivelse, og lidt virkelighed i én stor pærevælling.

I Holland som i mange andre lande, står jødisk/zionistiske organisationer for registrering af såkaldte 'antisemitiske hændelser', og disse organisationer har gjort det til en vane regelmæssigt at komme med alarmerende meddelelser om stigende jødehad, især i perioder hvor Israel optræder negativt i nyhederne, som ved de blodige overfald på Gaza, Libanon, og senest efter Israelernes angreb i internationalt farvand på Mavi Marmara og Gaza fredsflotillen.

Den zionistiske antiracistiske organisation CIDI's egen statistik!
 

Disse 'antisemitiske hændelser' handler i de fleste tilfælde om tilråb på gaden og lignende bagateller, som bliver pustet op ud over al rimelighedens grænser. I hvert fald hvis man sammenligner det med hvad indfødte hvide mænd og kvinder bliver udsat for hver evig eneste dag.

Hvor mange Jøder er f.eks. blevet voldtaget eller myrdet af indvandrere? Men i den politisk korrekte og jødisk dominerede virkelighed, er et hagekors tegnet på en beskidt bilrude, et tilråb som 'Jøde', eller en strakt højrearm jo også langt mere alvorlige problemer end nogle voldtagne shiksaer eller nogle myrdede goyim.

Et godt eksempel kan ses i i et klip fra den israelske filminstruktør Yoav Shamirs film 'Defamation'.

I klippet hvor folk fra ADL fremturer over 'den stigende antisemitisme', beder instruktøren om at se hvad der sådan er sket i den senere tid. Det viser sig at man stort set ikke kan fremlægge ét eneste blot nogenlunde seriøst eksempel.

Kort klip fra 'Defamation' - Yoav Shamir besøger ADL (Se hele filmen)
 

Antisemitiske Muslimer var Jøder (Politi-hjemmeside 28 juni 2010)

 
  Herman Loonstein
  Advokat Loonstein er en driftig mand. Således krævede han i 2009, 200 millioner Euro fra det hollandske Giro, for penge angiveligt stjålet fra jødiske konti under krigen.
  Æggekast: Tænk, hvis en almindelig borger beklagedede sig over æggekast mod en husdør. Ville politiet straks rykke ud? Nej selvfølgelig ikke. Anderledes når der er tale om de særligt udvalgte. Så er det straks en alvorlig 'sag'.

Sidste lørdag bebrejdede Professor Herman Loonstein i avisen De Telegraaf, at man ikke greb ind ved anmeldelse af påstået antisemitisk opførsel begået af marokkanske unge.

Det drejede sig om en hændelse i Amsterdam Buitenveldert hvor fordøren af et hus tilhørende en jødisk indbygger af Amsterdam blev udsat for ægge-kast.

Hr. Loonstein har i De Telegraaf givet en forkert beskrivelse af hændelsesforløbet.

I modsætning til hvad Hr. Loonstein lod forstå, har der efter hændelsen været kontakt mellem 'bydelsregissøren' og anmelderen, og er kontakten forløbet til anmelderens tilfredshed.

Gerningsmændene viste sig at være Jøder

I anledning af en sammenlignelig hændelse ved det samme hus, søndag den 27 juni, kom politiet gennem en beboers årvågenhed, på sporet af tre unge i alderen 12, 13, og 14 år. På politigården viste det sig at dreje sig om tre drenge med jødisk baggrund, som bor i området.

Drengene tilstod foruden at være skyldige i hændelsen fra søndag den 27 juni, også at have været på spil den 22 juni.

Politiet i Amsterdam-Amstelland tager alle meldinger om diskrimination meget seriøst.

Derfor ligger det politiet på sinde, at beskrive de faktiske forhold præcist.

Note til redaktionen:

Politiet indskrænker sig til denne pressemeddelelse og vil ikke besvare yderligere spørgsmål.

Oversat fra:

Persbericht Politie 28 juni 2010 - Eierengooien blijkt baldadigheid / Amsterdam-Amstelland


Kommentar på monitorrapporten fra den rumænske indvandrer Nausicaa Marbe

(Kun uddrag)

 
  Nausicaa Marbe
  Husk: Mere uddybende oplysninger om mange af de her-nævnte personer og organisationer her.

Igen et miskmask af selektive fakta, tendentiøse meninger, løse antagelser, mangelfuld forklaring af undersøgelsesteknikker, plus indrømmelse af at der mangler mange data.. Forfatterne indrømmer endda selv at terminologi og definitioner er uklare. Det viser sig også at en del af de adspurgte taler et meget mangelfuld hollandsk.

Forudsigelig konklusion

Spørgsmålet trænger sig på, om man kan trække nogen som helst konklusioner ud af det her. Monitor har ikke sådanne skrupler; sådan går det med pseudovidenskab. Tre-hundrede sider med gammelkendte analyser, tilsat nogle nye tal, således at den forudsigelige konklusion kan lyde at islamofobien vokser, antisemitismen aftager, og Frihedspartiet er slemt. Sand eller usand, dette er kun den halve historie.

Først Wilders. Selvfølgelig bliver han af Jaap van Donselaar og W. Wagenaar fra Anne Frank-klubben kategoriseret under 'ekstremt højreorienterede formationer'.

Der får han selskab af SP (Socialistiske Parti) og muligvis også Socialdemokraterne, fordi også de, selv om de ikke nævnes, falder uden problemer under monitors definition af 'højreekstremistisk', nemlig 'bevægelser som orienterer sig på det 'egne' (også den selvtilstrækkelige venstreorienterede moralist?) som ventilerer en afsky mod politiske modstandere, og har et ønske om 'en stærk mand'.

 
 

Lodewijk Asscher - borgmester af Amsterdam

Socialdemokratisk valgpropaganda på tyrkisk!
For lige som sin etniske folkefælle Cohen er Asscher bjergtaget af multikulturens grænseløse skønhed.

 

Efterfølger af Job Cohen, og også Jøde, som alle amsterdamske borgmestre med én undtagelse siden år nittenhundrede og grønlangkål før krigen. Cohen stiler nu efter statsministerposten. Uriël (Uri) Rosenthal, også en ulidelig multikulti-zionist med sit eget efterretnings og hjernevask firma er noget lignende nr. 2 i VVD, var rasende da formand Mark Rutte (næsten) turde foreslå at indføre ytringsfrihed.

Holland har i mange år været underlagt en bande Zionister, som efterfulgte / supplerer de jødiske bank, børs og diamantfolk som ellers plejede at angive tonen. Når islamisterne endeligt overtager gør det derfor mentalt set måske ikke den store forskel. Og Jøderne regner med at de nok klarer sig med nogle særaftaler, som de plejer. Og ellers kan de jo undvige til Israel hvis det skulle knibe.

  Husk: Mere uddybende oplysninger om mange af de her-nævnte personer og organisationer her.

Sand eller usand, dette er kun det halve af historien.

Monitor beskæftiger sig heller ikke med vold og diskrimination fra og indenfor Islam: alle slags racisme fik et kapitel, undtagen denne. [..]

Foruden at være forudindtaget, er forfatterne af Monitor-rapporten også dovne.

Således skriver de: 'Selv om man kan antage at hjemmesider med en radikal islamisk signatur kan indeholde diskriminerende ytringer, er der meget lidt viden angående det her.

Virkelig? Eller havde Monitor ikke lyst til at finde fakta?

Ved temaet holocaust-benægtelse hales Mark Rutte frem, men ikke nationens blomst [menes muslimerne?], som gør det umuligt for historielærere i Holland at undervise om jødeforfølgelserne.

Også bizar: I 2008 påståede Monitor at 'islamofobi' opfylder alle kriterier for at kunne få en særskilt registrering som diskrimination.

Men i 2010 siger de samme mennesker at det er et omstridt begreb.

 

 

 

 

Uddrag fra:

De Volkskrant 2 juli 2010 - Daar heb je ’m weer, de Monitor Rassendiscriminatie van extreemrechtsloerder J. van Donselaar & de Anne Frank Stichting (Nausicaa Marbe)


Relateret:

Uriasposten 9 juli 2010 - Ny undersøgelse af, 'hvorfor der opleves mere diskrimination, end der juridisk er belæg for'

Dutchman files official complaint against Jewish CIDI organization for inviting to anti-Semitism
Het Zuur 8 juli 2010 - Aangifte CIDI. Uitlokken anti-Semitisme

Stan van Houcke 7 juli 2010 - Herman Loonstein - Professor

Mail 25 juni 2010 - Dutch may use 'decoy Jews' to fight racism

MDI politianmelder hjemmeside for antisemitisme og holocaust-benægtelse
Zaplog 25 juni 2010 - ZapLog aangegeven wegens antisemitisme en holocaust-ontkenning

CIDI har forbindelser til AFA og udfører spionage. Naftaniël kaldes Mossad-agent. Naftaniël indrømmer udveksling af informationer med AFA
Het Vrije Volk 27 april 2005 - De knokploeg van het Cidi (CIDI's tæskehold)

Aart Liberty 1 juli 2010 - De Antisemitisme Leugen!

De Telegraaf 26 juni 2010 - Noodklok over antisemitisme [Herman van Loonstein] (af Charles Sanders)

De Volkskrant 29 juni 2010 - Heilige verontwaardiging (Pieter Hilhorst)

Balder Blog 30 januar 2010 - Defamation - Afslørende film om antisemitisme fra den israelske instruktør Yoav Shamir

Balder Blog 19 maj 2010 - Tea Party Patriots - Potential terrorists? - Interviews with founder Jenny Beth Martin & SPLC’s Mark Potok

Balder Blog 2 februar 2010 - Jder i Malmø: chikanen skyldes indfødte Svenskere, ikke Muslimer

Balder Blog 29 marts 2009 - Jødiske ‘menneskerettigheds-organisationer’ udpeger millioner af amerikanere som mulige terrorister

I denne artiklen omtales mange af de i artiklen nævnte personer og organisationer nærmere.
Balder Blog 10 juni 2008 - Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - Holland

Balder Blog 10 april 2008 - Hvordan jødiske organisationer verden over arbejder for hate speech love, censur, og multikultur - ADL

Balder Blog 24 januar 2008 - Hatecrime alert! Bølge af antisemitiske incidenter i New York

 


Print Post